Nyheter

”Riv hinder för nyanländas företagande”

Betydligt fler asylsökande än i dag bör relativt snabbt kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Vi har därför identifierat några åtgärder som förbättrar deras möjligheter till jobb och företagande, skriver Gunilla Nordlöf, generaldirektör för Tillväxtverket.

Läs mer >>

Hur kan vi underlätta finansiering för företag i tidiga skeden…

Är du i Almedalen i år, missa inte detta seminarie: Hur kan vi underlätta finansiering för företag i tidiga skeden ? Företagare med utländsk bakgrund, unga, kvinnor, sociala företag och kooperativ har svårare att få finansiering för sitt företagande. Enligt ”Öppna upp – nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor” är tillgången till…

Läs mer >>

Asylsökande ska få tillgång till bankkonto

Finansmarknadsminister Per Bolund träffade den 15 juni representanter från banker och myndigheter för att hitta vägar framåt som underlättar asylsökandes tillgång till bankkonton. Vid mötet presenterade Finansinspektionen sitt svar på den Europeiska banktillsynsmyndighetens (EBA) opinion. – I och med detta tar vi ett stort steg framåt för de asylsökandes möjlighet till…

Läs mer >>

Vilken kompetens behöver svensk besöksnäring för att utvecklas?

Välkommen till ett seminarium om kompetensförsörjning i besöknäringen Besöksnäringen är en näring under snabb tillväxt med sysselsättningspotential i hela landet. Samtidigt upplever turismföretagen tillgången på lämplig arbetskraft som ett stort hinder för tillväxt. Tillväxtverket har gett Kontigo i uppdrag att kartlägga besöksnäringens kompetensbehov och kompetensförsörjning. Välkommen att ta del av resultaten i rapporten! Tid: 14…

Läs mer >>

Debatt: Slopa företrädaransvaret

Enligt det så kallade företrädaransvaret riskerar styrelseledamöter att bli personligt betalningsansvariga för ett företags skatteskulder. Det är hög tid att se över det svenska regelverket, skriver elva näringslivsprofiler.  Nyligen fick styrelseledamöter i ett sydsvenskt bolag, som 2015 gick i konkurs, en räkning från Skatteverket på cirka 6,5 miljoner kronor. Det var…

Läs mer >>

IFS rådgivning kombinerad med finansiering vinnande snabbspår för nyanlända entreprenörer.

Syriska entreprenörer fixar jobb i Malmö Från att en asylsökande fått uppehållstillstånd tar det i regel många år att få ett jobb. Så ser statistiken ut, men det finns exempel på motsatsen. I Malmö sjuder nyföretagarandan bland nyanlända syrier. När tandläkaren Hicham Al Sati fick sitt uppehållstillstånd, var han först inne på…

Läs mer >>