Nyheter

Glad sommar från oss på IFS

IFS huvudkontoret är stängt från och med måndag 10/7 till och med söndag 30/7. Vid brådskande ärenden kontakta Amir på 073-655 47 27 Trevlig sommar!

Läs mer >>

Utlåningen till företag ökar                

Under april-juni ökade en majoritet av Sveriges bankkontor sin utlåning till företag och ligger därmed på en nivå som är den högsta på flera år. Mer än hälften av bankcheferna svarade att utlåningen ökat i förhållande till januari- mars. Det är en historiskt mycket hög nivå vid en jämförelse med…

Läs mer >>

IFS´nya projekt int´Link får ett eget seminarium under Almedalsveckan

  int´Link är ett nytt program som IFS har initierat tillsammans med stora företag som IBM, Pfizer, SEB, ICA, Hammarskiöld & Co, UPS och Amerikanska Ambassaden i Stockholm som delfinansierat projketet. Det är en digital plattform för företagare med utländsk bakgrund som vill kunna erbjuda sina tjänster till utvalda stora företag…

Läs mer >>

Dani Abunar och Abbas Bafkar Årets Nybyggare och Årets Pionjär…

  Kungsbackabon Dani Abunar, som driver Salon Victor i Göteborg, och Abbas Bafkar från Partille blev Pionjär respektive Årets Nybyggare i Västra Götaland. På fredagen fick de ta emot priserna ur tf landshövding Lisbeth Schultzes hand på residenset i Göteborg. Urvalet har skett bland nära 40 företagare med utländsk bakgrund i hela…

Läs mer >>

Det behövs fler kvinnor som driver företag

För att klara en ökad välfärd och fler jobb behöver nya företag startas och de befintliga företagen växa. Förutsättningarna för alla i samhället måste vara desamma. Vi ska inte acceptera att det kan finnas hinder i form av normer eller traditioner. Det säger Almis koncernchef Göran Lundwall på Mediaplanets hemsida.  40…

Läs mer >>

Bankerna tror på ökad utlåning 

Sex av tio bankkontorschefer tror att utlåningen till företag under andra kvartalet i år kommer att öka. Något fler tror dessutom att det kommer att öka innan året är slut. Utlåningen går främst till maskiner och inventarier men även till investeringar i rörelsefastigheter och till rörelsekapital. Det visar en undersökning…

Läs mer >>