Nyheter

Shori Zand: Sluta skuldbelägga näringslivet

Politiken försvårar för företag och samtidigt skyfflas ansvaret för integration och jobb över på näringslivet, skriver Shori Zand. För tolv år sedan sade jag i en intervju att: "I dag är det många svenska regler som rent praktiskt sätter käppar i hjulet för oss entreprenörer. Det handlar också om attityder och att…

Läs mer >>

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer

Tillväxtverkets arbetar med att underlätta för dem som vill driva företag med olika samhälleliga- och sociala mål. Det handlar om att skapa arbetstillfällen, utveckla lokalsamhällen, förbättra livsvillkor, motarbeta fattigdom och mycket annat.

Läs mer >>

Norden ska bli ett av de bästa tillväxtområdena i världen!

Connect lanserar Nordic Business Angel Network – ett unikt projekt som knyter samman affärsängelnätverk i Norden och Baltikum med syfte att ytterligare stärka regionen som tilllväxtarena för entreprenörer och investerare. NordicBAN lanseras i veckan på Slush i Helsingfors. Med NordicBAN knyts Connects systerorganisationer i Norden samt flera välkända regionala aktörer samman i…

Läs mer >>

20 miljoner kronor är avsedd för insatser för personer med…

Efterfrågan på ALMIs marknadskompletterande tjänster är fortsatt stor. Utlåningen till små och medelstora företag har ökat även under tredje kvartalet och ligger nu på samma nivå som under finanskrisen 2009 och drygt 30 procent över föregående år. Det nya Tillväxtlånet till innovativa företag som lanserades i början av året står för…

Läs mer >>

Utan entreprenörer - inga nya jobb

Utan entreprenörer blir det inga nya jobb. Det är entreprenören som omvandlar forskning och ny teknik till växande företag och nya arbeten. De senaste åren har 85 procent av de nya jobben skapats i små och medelstora företag. Men hur får vi entreprenörskapet att blomstra? Och vilka frågor blir viktiga om…

Läs mer >>

Starta företag utan pengar

”Starta företag utan pengar” är en inspirationsbok som visa spännande exempel och ger konkreta råd om hur man kan starta ett företag nästan utan något kapital. Personerna i boken har alla kommit till Sverige från andra länder och med sig hade de idéer om att starta ett företag för att…

Läs mer >>