Nyheter

Trevlig sommar från oss på IFS

IFS huvudkontoret är stängt från och med måndag 11/7 till och med måndag 31/7. Vid brådskande ärenden kontakta Amir på 073-655 47 27 Trevlig sommar!

Läs mer >>

Bollnäs utsedd till Nybyggarkommun 2016

Stiftelsen IFS, Internationella Företagarförening i Sverige, presenterade för åttonde året i rad sin unika undersökning om kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund. Resultatet visar att insikten om att målgruppen har stor betydelse för det lokala näringslivet fortsätter att öka ute bland Sveriges kommuner. Det visar sig också…

Läs mer >>

”Riv hinder för nyanländas företagande”

Betydligt fler asylsökande än i dag bör relativt snabbt kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Vi har därför identifierat några åtgärder som förbättrar deras möjligheter till jobb och företagande, skriver Gunilla Nordlöf, generaldirektör för Tillväxtverket.

Läs mer >>

Hur kan vi underlätta finansiering för företag i tidiga skeden…

Är du i Almedalen i år, missa inte detta seminarie: Hur kan vi underlätta finansiering för företag i tidiga skeden ? Företagare med utländsk bakgrund, unga, kvinnor, sociala företag och kooperativ har svårare att få finansiering för sitt företagande. Enligt ”Öppna upp – nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor” är tillgången till…

Läs mer >>

Asylsökande ska få tillgång till bankkonto

Finansmarknadsminister Per Bolund träffade den 15 juni representanter från banker och myndigheter för att hitta vägar framåt som underlättar asylsökandes tillgång till bankkonton. Vid mötet presenterade Finansinspektionen sitt svar på den Europeiska banktillsynsmyndighetens (EBA) opinion. – I och med detta tar vi ett stort steg framåt för de asylsökandes möjlighet till…

Läs mer >>

Vilken kompetens behöver svensk besöksnäring för att utvecklas?

Välkommen till ett seminarium om kompetensförsörjning i besöknäringen Besöksnäringen är en näring under snabb tillväxt med sysselsättningspotential i hela landet. Samtidigt upplever turismföretagen tillgången på lämplig arbetskraft som ett stort hinder för tillväxt. Tillväxtverket har gett Kontigo i uppdrag att kartlägga besöksnäringens kompetensbehov och kompetensförsörjning. Välkommen att ta del av resultaten i rapporten! Tid: 14…

Läs mer >>