Nyheter

Seminarium om utrikesfödda och företagens internationalisering

Det är angeläget att främja små- och medelstora företags internationalisering för att bidra till ökad konkurrenskraft och nya arbetstillfällen. Tillväxtverket har därför finansierat en studie kring hur utrikesfödda kan bidra till att främja små och medelstora företags internationalisering. Välkommen till en presentation och efterföljande diskussioner m.m!

Läs mer >>

Företagare ger rekordlågt betyg

Företagsklimatet i Sverige blir allt sämre, enligt en undersökning som arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv genomför varje år. Samtidigt är det allt fler kommuner som får ett bra omdöme av de lokala företagarna.

Läs mer >>

Allt färre företagare sätter av till tjänstepensionen

Över 30 procent av landets mindre företag med upp till 20 anställda gör inga avsättningar till tjänstepensionen, varken för sig själva eller för personalen. Skälen är ekonomiska, samt bristande kunskap om tjänstepensions betydelse.

Läs mer >>

Mikael Damberg kallar till samtal om nyanländas företagande

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har till ett samtal den 20 maj bjudit in aktörer som arbetar med nyanländas etablering och företagande. Syftet med samtalet är erfarenhetsutbyte inför det Snabbspår för företagare som regeringen aviserade 11 april. Nyanlända besitter viktiga erfarenheter och kompetenser som Sverige behöver. Hela 23 % av de…

Läs mer >>

Vill få en översikt över finansieringen för start-ups?

Följ med oss 2 juni, när SEB Venture Cup och THINGS som hjälper dig att navigera Stockholms Startup. Under kvällen, 6 finansiella institutioner stödjer nystartade företag i olika skeden, mikrofinansiering, Affärsänglar, bank finansiering, riskkapital finansiering etc. kommer att presentera sig för start. Efter en runda på presentationer, får du en chans att prata med…

Läs mer >>

Företagare vill få fler att växa

Vinnare får aktiebolag och startkapital. Fjorton entreprenörer i Värmland har skänkt pengar för att uppmuntra nya företagare att komma i gång. De tre som utses får ett registrerat aktiebolag och ett startkapital på 50 000 kronor.

Läs mer >>