Nyheter

Svårt för småföretag att få finansiering

Sex av tio svenska entreprenörer upplever att det är svårt att få finansiering till investeringar, enligt en ny undersökning av Företagarna. Nu efterlyser organisationen en rad åtgärder, och näringsminister Mikael Damberg (S) välkomnar rapporten. Svenska småföretag är till stor del beroende av finansiering från sina ägare och dess närstående, enligt rapporten…

Läs mer >>

Debatt: Hälsoväxling är bra för företagare

Det finns väldigt många duktiga företagare i Sverige. Vi ser att privata arbetsgivare, och i synnerhet små företag, har låga sjuktal samtidigt som andra arbetsgivare över tid är överrepresenterade i statistiken. Det är därför regeringen har lagt förslaget om en hälsoväxling. Tanken är att arbetsgivarna ska få en mer rörlig och…

Läs mer >>

Småföretagare ska få bättre villkor

Nu lovar näringsminister Mikael Damberg bättre villkor för små- och ensamföretagare, när det gäller sjukdom, arbetslöshet och barnledighet. Förslaget berör närmare 400 000 svenskar med egna företag.

Läs mer >>

Företagare med utländsk bakgrund missgynnas – Jönköping under riksnivån

Jönköping ligger under riksnivån vad gäller företagare med utländsk bakgrund. I hela landet har personer i den här gruppen svårt att få tag på investeringar. Enligt Maroun Aoun på Internationella Företagarföreningen i Sverige är det bra för alla parter om gruppen stöttas. På torsdagen anordnade Tillväxtverket och Internationella Företagarföreningen i Sverige…

Läs mer >>

Nya insatser för företagande och arbete genom sociala företag

Tillväxtverket har fått i uppdrag att genomföra flera insatser för arbetsintegrerande sociala företag. I satsningen ingår bland annat affärsutvecklingscheckar, stöd och insatser för att stärka förutsättningarna för att starta och driva arbetsintegrerande sociala företag. Regeringsuppdraget kommer från både arbetsmarknads- och näringsdepartementet och omfattar 60 miljoner kronor för perioden 2016-2018. Insatserna genomförs…

Läs mer >>

Projektet nyanlända entreprenörer

Öppna dörren på vid gavel för nyanlända entreprenörer! Många av alla dem som under senare år flytt till Sverige är entreprenörer och har drivit företag i sina hemländer. Det är en kompetens som Sverige behöver! – Många vill inget hellre än att starta eget också i Sverige. Låt oss därför öppna…

Läs mer >>