Nyheter (379)

95 miljoner till affärsutveckling i små företag

Nu kan små företag i 18 regioner söka affärsutvecklingscheckar. Det finns två inriktningar; digitalisering och internationalisering. Checken ska användas till att ta in extern kompetens för att utveckla företag.

Checkarna är på 50 000 – 250 000 kronor och finansierar max halva kostnaden för köp av tjänst eller projektanställning. Företaget ska ha 2–49 anställda och omsätta minst tre miljoner kronor.

Nytt för i år är att checkar för digitalisering finns i 18 regioner. Checken kan till exempel användas till att ta fram en digital strategi eller digitalisera företagets verksamhet.

-Vi har haft ett stort söktryck på en pilotsatsning med affärsutvecklingscheckar för digitalisering i fyra län. Nu kan vi erbjuda små företag i fler län finansiering för att ta vara på digitaliseringens möjligheter, säger projektansvarig Tony Backer-Meurke.

Checkar för internationalisering har funnit sedan 2013. De kan till exempel användas till att göra marknadsundersökningar eller söka leverantörer i utlandet – allt för att nå nya internationella marknader.

Tillväxtverket samarbetar regionalt med bland andra länsstyrelser, regioner och Almi Företagspartner, som tar emot och bedömer ansökningar.

Mer om ansökan och kontakter i regioner/län.

Ytterligare information:

Tony Backer-Meurke 08-681 94 10

Karin Silfversten 08-681 91 09 (checkar för internationalisering)

Anna Goldie 08- 681 66 10 (checkar för digitalisering)

Landsmän kan hjälpa landsmän för att snabba upp integrationen

Tillväxtverkets och IFS´ Workshop
Landsmän kan hjälpa landsmän för att snabba upp integrationen

I början av februari anordnade Tillväxtverket och IFS en workshop om hur företagare med utländsk bakgrund kan vara en kraft för snabbare integration av nyanlända. IFS tillsammans med Institutet för innovativt entreprenörskap, IPREG, presenterade också en alldeles färsk undersökning. – Landsmän kan integrera landsmän, sade IFS VD Maroun Aoun när han tillsammans med Vukica Bosnjak på Tillväxtverket hälsade välkommen.

Bibehåll och underhåll motivationen
På workshopen deltog representanter från en rad organisationer och verksamheter bland andra Sveriges kommuner och landsting (SKL), Företagarna, Södertörns Högskola, Nyföretagarcentrum, Arbetsförmedlingen, kommunerna Botkyrka och Nacka, Start-up Stockholm och ESF-rådet. Mötesdeltagarna föreslog en rad åtgärder och förbättringar. Man pekade bland annat på enkla koncept för affärsmöten och speed-dating mellan nyanlända och lokala etablerade företagare. Det behövs också individanpassade system som snabbare kan slussa människor vidare i processen samt en ny finansieringsmodell för nyanlända som vill starta företag t.ex. i form av crowdfunding. Man lyfte också fram SFF d.v.s. svenska för företagare, mentorskapsprogram tidigt i processen, praktikplatser och kontakter med lokala etniska föreningar. Man efterlyste också en kompetenskartläggning avseende företagarerfarenhet hos Arbetsförmedlingen. – Det gäller att bibehålla och underhålla motivationen tidigt, som en av deltagarna betonade.

Nio av tio beredda att göra en insats
Anders Lundström, som var ansvarig för undersökningen och professor emeritus vid Mälardalens Högskola presenterade en färsk rapport om entreprenörer och företagare med utländsk bakgrund. – Det som förvånade mig var att de var så oerhört positiva att vilja delta som mentorer och erbjuda praktikplatser och projektjobb. Det var fascinerande att av alla vi talade med sade 90 % att dom ville engagera sig, säger han. Han konstaterar också att den lokala miljön är viktig för att företagare ska lyckas integrera sig. – Man borde verkligen ta på allvar och se hur vi kan effektivisera företagens möjligheter att delta och bli en resurs för integrationen, menar Anders Lundström.

Att kunna tala och förstå svenska ett viktigt krav
Rapporten har intervjuat ett hundratal av IFS’ pristagare av Årets Nybyggare och Årets Pionjär samt ett urval företagare med utländsk bakgrund. Den visar att hälften startade sina företag själva, en av tre har fler än tio anställda, närmare nio av tio är intresserade av att vara mentor, närmare åtta av tio kan absolut tänka sig att erbjuda en praktiktjänstgöring i sitt företag. Man hade dock också krav bland annat att kunna tala och förstå svenska.

IFS Rådgivning genomför 7.000 möten om året
Maroun Aoun informerade om IFS´ rådgivningsverksamhet inom Almi. Idag finns 45 IFS-rådgivare i Almi spridda över hela landet i Almis regionala dotterbolag. De kommer från 18 länder och behärskar 23 språk. De genomför årligen 7.000 rådgivningsmöten och IFS har under årens lopp utsett 160 pristagare i kategorierna Årets Nybyggare och Årets Pionjär.

Migration, företagande och etablering

I studien har Tillväxtverket låtit kartlägga hur gällande lagar och regler ser ut för asylsökande och nyanlända som vill arbeta eller starta företag i Sverige. Studien tittar på vad reglerna får för konsekvenser och hur man kan förbättra möjligheterna för asylsökande och nyanlända att komma i arbete eller starta företag.

Företagande ökar bland de nyanlända

Nya siffror visar att företagandet ökar bland ­personer med utländsk bakgrund. Satsningar behövs för att göra det enklare för nyanlända och nya svenska medborgare med utländsk bakgrund att i högre grad försörja sig själva via företagande. Det skriver Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket, och Maroun Aoun, IFS.

Boot Camp för digitala startups

Startup-Sweden är ett Boot Camp som ger Sveriges mest lovande digitala startups möjlighet att ta del av startup-scenen i Stockholm.

 Årets första Boot Camp äger rum den 27 -31 mars 2017 i Stockholm och är öppen för alla typer av digitala startups.

Veckan genomförs i samarbete med bland andra Creandum, Northzone, EQT Ventures, Industrifonden, Almi, Nordic Makers, The Springfield Project, Jansson & Norin och Synch Law.

Utökad satsning på nyanlända företagare

Fler nya företag och fler som vill anställa och exportera. Det är några av målen med uppdraget att underlätta nyanländas företagande. Nu får Tillväxtverket ytterligare 59 miljoner att fördela under tre år.

Rekordutlåning för Almi under 2016

VÄRMLAND: Tillväxtföretagen har fått flest lån

2016 blev ett rekordår för Almi Värmlands utlåning till de värmländska småföretagen. Flest lån har gått till innovationsinriktade tillväxtföretag.
– Vi har under året finansierat 161 företags investeringar, vilket möjliggjort totala investeringar på över 400 miljoner kronor, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd i Almi Värmland.