Nyheter (418)

Hur får du kunder och hur behåller du dem?

 

Ett seminarium inom EU-projektet Entryway.

Många intresserade deltagare lyssnade den 25 juni i Stockholm till erfarna föreläsare som berättade om hur man säljer och marknadsför sina produkter och tjänster som en del i att skapa en Affärsplan. Insikter och värdefulla tips från branschexperter!

Föreläsare: Mia Bermejo och Mark Wardi

Se inbjudan och programmet för seminariet

 

För mer information kontakta

Amir Almaleh
Rådgivare

amir@ifs.a.se
Tel 08-693 99 42

 

Läs mer om projektet Entryway här 

Ladda ned broschyren här

Detta projekt samfinansieras av Europeiska unionen

 

Informationsträff Swecom 7 maj 2018 i Nacka

Många intresserade var med på Informationsträffen om Swecom där Amir från Stiftelsen IFS berättade om hur du som entreprenör med utländsk bakgrund kan starta, driva och utveckla företag i Sverige.

Swecom – den digitala starta-eget-utbildningen som stödjer dig att snabbt komma igång med din ambition som företagare.

På träffen berättade några deltagare, som använt Swecom plattformen, om sin resa mot företagande. Tips och inspiration gavs också kring vikten av att ta fram en bra affärsplan.

Läs mer om Swecom. Ett projekt finansierat av Tillväxtverket.

www.swecom.org

 

Datum
Måndag den 7 maj 2018

Plats
Entreprenörshubben
Sickla köpkvarter, Nacka

Kontakt på Stiftelsen IFS
Amir Almaleh
070-6554727, amir@ifs.a.se

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

Det snabba spåret till ett eget företagande

Stiftelsen IFS har i samarbete med Tillväxtverket initierat projektet Swecom, ”the Swedish Compass for new Companies, som ska erbjuda nyanlända att snabbt komma igång med sina ambitioner som företagare.

Ett digitalt affärsutvecklingssystem och professionell rådgivning.

Snabbspåret har till syfte att stödja nyanlända som vill starta, driva och utveckla företag i Sverige. Det handlar om personlig utveckling och att ta fram en realistisk, väl genomarbetad affärsplan. Under snabbspåret erbjuds entreprenören individuell vägledning, feedback, utbildning via seminarier och webinars. Kunskapshöjande, inspirerande och en grund för nätverk inom företagande.

Inom ramen för projektet kommer all information till en början att erbjudas på lätt svenska, engelska, arabiska och persiska. Projektet Swecom kommer att pågå i två år.

 

Läs mer om projektet  och skapa ett kostnadsfritt konto i vårt affärsutvecklingssystem.

www.swecom.org

 

 

För mer information kontakta

Amir Almaleh
Rådgivare

amir@ifs.a.se
Tel 08-693 99 42

 

 

Med finansiering av:

 

 

 

Företagande utan gränser – Utveckla din affärsidé till ett företag

Vill du starta ett eget företag?

Har du utländsk bakgrund?

Vi hjälper dig.

”Entryway-Entrepreneurship Without Borders” är ett projekt som samfinansieras av Europeiska unionen och implementeras av ett konsortium av 6 organisationer från 5 europeiska länder (Italien, Tyskland, Grekland, Spanien och Sverige). Stiftelsen IFS ansvarar för projektet i Sverige. Organisationerna delar och utvecklar tillvägagångssätt, metoder och service för att på bästa sätt stödja personer med utländsk bakgrund när det gäller ekonomisk integration.

Syftet är att stödja personer genom egenföretagande och entreprenörskap. Projektet tillhandahåller omfattande utbildning i entreprenörskap och stöd till deltagarna. Under projektet lär sig deltagarna att utveckla sina entreprenörstalanger och starta företag med stöd av erfarna utbildare, affärsrådgivare och mentorer.

 

Läs mer om projektet

www.entrywayproject.eu

 

Ansök nu

Om du är intresserad av att delta i projektet fyller du i och skickar in

Ansökningsblanketten

 

Ladda ned broschyren

 

För mer information kontakta

Amir Almaleh
Rådgivare

amir@ifs.a.se
Tel 08-693 99 42

 

 

Detta projekt samfinansieras av Europeiska unionen

 

 

 

 

 

Årets Nybyggarkommun 2017: Helsingborg

För tionde året i rad delade Stiftelsen IFS ut Årets Nybyggarkommun, priset går till den kommun som varit allra bäst på att stärka företagare med utländsk bakgrund. En undersökning bland landets kommuner är det som ligger till grund för priset.

Årets Nybyggarkommun blev Helsingborg. Helsingborg ingår i flera externa samverkansprojekt och har en god uppfattning över andra aktörer. Man jobbar med kvalitetssäkring, stöttar riktade informationsinsatser, arrangerar löpande näringslivsmöten och har involverat expertkompetens inom rådgivning för entreprenörer. Även näringslivet har tagit egna initiativ för att skapa bättre förutsättningar för bl.a. företagare med utländsk bakgrund, vilket kommunen stöttar. En entreprenörsskola för invandrare planeras inom kort.

Övriga nominerad var Sunne och Timrå.

Årets Nybyggare och Årets Pionjär 2017

Pressmeddelande 2017-10-26

H.M. Konung Carl XVI Gustaf delade idag ut Stiftelsen IFS utmärkelse Årets Nybyggare 2017. Mottagare av priset var Mohamad Godeh, Nablus Mejerier AB, och Hamdija Jusufagic, System Verification AB

Pristagarna erhöll utmärkelsen för sina bedrifter som företagare och ledare. Båda har inom sina respektive områden visat på innovation och drivkraft. Pristagarna är goda förebilder för såväl andra personer med utländsk bakgrund som för svenskt näringsliv. H.M.K. Carl XVI Gustafs pris till Årets nybyggare 2017

Priset som delas ut i två olika kategorier, stöds av SEB och ALMI. Årets Nybyggarpris, delas ut till en person med utländsk bakgrund som bor i Sverige och som under kort tid och med små resurser har startat ett företag. Priset Årets Pionjär, går till en person med utländsk bakgrund som bott i Sverige under en längre tid och som genom hårt arbete har lyckats skapa ett tillväxtföretag som står för nytänkande i sin bransch.

Priset ska förutom att lyfta fram företagsamma individer med invandrarbakgrund även försöka bryta den stereotypa bild många har av invandrare och deras företag. Med priset vill Stiftelsen IFS stimulera andra att se företagande som ett reellt integrationsverktyg.

Vinnaren

Årets Nybyggare, Motivering
– Mohamad Godeh , Nablus Mejerier AB.

Ett hundraårigt familjerecept och en längtan efter hemlandets mat lade grunden till Nablus Mejerier AB. Hantverkstraditionen från Nablus, staden i Palestina som är berömd för sin lokala ostindustri och med mjölk från skånska bönder har han skapat produkter som förutom i Sverige även säljs i såväl Danmark som Tyskland.
Som den enda producenten i Nordeuropa och leverantörssamarbeten med Sveriges största livsmedelshandlare har företaget stora förutsättningar att bli mycket framgångsrikt.
Mohamed Godeh erhåller priset Årets Nybyggare för att han på ett modernt sätt lyckats förädla hantverkstraditioner från sitt gamla land med lokala svenska leverantörer och skapat en verksamhet som förutom att engagera stora delar av familjen även skapat arbetstillfällen för sina f.d. landsmän.

Årets Pionjär, Motivering
– Hamdija Jusufagic , System Verification AB

Han hör till den skara av andra generationens invandrare som efter akademisk examen i unga år valt att starta företag. Ett företag som förutom stark tillväxt och god ekonomisk utveckling är starkt värdedrivet. Hans innovativa förhållningssätt, förmåga att se möjligheter och vilja till att bidra till samhället är nycklarna till att Hamdija Jusufagic lyckats göra företaget System Verification AB, till ett ledande mjukvarutest företag i Sverige och Norden.
Himdija Jusufagic erhåller priset Årets Pionjär för sitt ledarskap och sina värderingar . Med medarbetare från 25 länder är han en god förebild som lever upp till företagets devis ”Vi skapar nya möjligheter”.

Citat
– Ordförande i nomineringskommittén och före detta landshövding Björn Eriksson:
Genom Kung Carl XVI Gustafs pris till Årets Nybyggare uppmärksammar vi personer med utländsk bakgrund som startat företag i Sverige. Vinnarna är personer som fått kämpa i motvind men som genom hårt arbete har lyckats som entreprenörer. De har själva förändrat sin livssituation och är goda förebilder för alla invandrare som väljer att starta egna företag, säger Björn Eriksson.

– Grundare och ordförande Stiftelsen IFS Rafael Bermejo:
I en tid då nytta av mångfald ifrågasätts är det oerhört betydelsefullt med H.M. Kung Carl XVI Gustafs pris till Årets Nybyggare. Det tjänar som en motvikt och visar att med mångfald så kommer också entreprenörskap och initiativförmåga. Genom medverkan och beskydd av H.M. Konungen samt stora delar av svenskt näringsliv visar priset inte bara på den potential som invandring har utan även på att det är många i Sverige som bejakar ett mångfaldigt Sverige. Prisutdelningen ägde rum vid en högtidlig ceremoni i Kungliga Slottet i dag den 26 oktober 2017 kl. 10.30

För mer information:
Rafael Bermejo på 0706-399121