Nyheter, Projekt (425)

Det snabba spåret till ett eget företagande

Stiftelsen IFS har i samarbete med Tillväxtverket initierat projektet Swecom, ”The Swedish Compass for new Companies, som ska erbjuda nyanlända att snabbt komma igång med sina ambitioner som företagare.

Ett digitalt affärsutvecklingssystem och professionell rådgivning.

Snabbspåret har till syfte att stödja nyanlända som vill starta, driva och utveckla företag i Sverige. Det handlar om personlig utveckling och att ta fram en realistisk, väl genomarbetad affärsplan. Under snabbspåret erbjuds entreprenören individuell vägledning, feedback, utbildning via seminarier och webinars. Kunskapshöjande, inspirerande och en grund för nätverk inom företagande.

Inom ramen för projektet kommer all information till en början att erbjudas på lätt svenska, engelska, arabiska och persiska. Projektet Swecom kommer att pågå i två år.

 

Läs mer om projektet  och skapa ett kostnadsfritt konto i vårt affärsutvecklingssystem.

www.swecom.org

 

 

För mer information kontakta

Amir Almaleh
Rådgivare

amir@ifs.a.se
Tel 08-693 99 42

 

 

Med finansiering av:

 

 

 

Företagande utan gränser – Utveckla din affärsidé till ett företag

Vill du starta ett eget företag?

Har du utländsk bakgrund?

Vi hjälper dig.

”Entryway-Entrepreneurship Without Borders” är ett projekt som samfinansieras av Europeiska unionen och implementeras av ett konsortium av 6 organisationer från 5 europeiska länder (Italien, Tyskland, Grekland, Spanien och Sverige). Stiftelsen IFS ansvarar för projektet i Sverige. Organisationerna delar och utvecklar tillvägagångssätt, metoder och service för att på bästa sätt stödja personer med utländsk bakgrund när det gäller ekonomisk integration.

Syftet är att stödja personer genom egenföretagande och entreprenörskap. Projektet tillhandahåller omfattande utbildning i entreprenörskap och stöd till deltagarna. Under projektet lär sig deltagarna att utveckla sina entreprenörstalanger och starta företag med stöd av erfarna utbildare, affärsrådgivare och mentorer.

 

Läs mer om projektet

www.entrywayproject.eu

 

Vill du delta i projektet? Ansök nu!

Om du är intresserad av att delta i projektet fyller du i och skickar in

Ansökningsblanketten

 

Vill du bli mentor? Anmäl dig nu!

Om du är en framgångsrik företagare och är intresserad av att stödja en företagare med utländsk bakgrund som är relativt ny i Sverige.

Läs mer här

Anmäl dig här

 

Ladda ned broschyren

 

För mer information kontakta

Amir Almaleh
Rådgivare

amir@ifs.a.se
Tel 08-693 99 42

 

 

Detta projekt samfinansieras av Europeiska unionen

 

 

 

 

 

Entreprenörer och företagare med utländsk bakgrund – en kraft för snabbare integration

Projektet ska undersöka på vilka sätt framgångsrika entreprenörer och företagare med utländsk bakgrund kan ha betydelse för att bidra till en snabbare integration genom att kunna erbjuda praktikplatser och projektarbete samt att vara förebilder och utgöra nätverk för nytillkomna individer med utländsk bakgrund.

Betydelsen av att ta reda på detta är inte minst viktig med avseende på de stora flyktingströmmar som pågår och förväntas under de närmaste åren. Nyanlända personer till kommuner kan i åtskilliga fall ha erfarenheter av att driva företag i sina tidigare miljöer. Individer kan också ha relevanta uppbyggda nätverk till dessa marknader.

Läs projektets rapport här

Rapporter och Studier

– Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund 2014
Studie genomförd av IFS Rådgivning 2014

– Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund 2013
Studie genomförd av IFS Rådgivning 2013

– Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice
Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning 2012

– Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund
Studie genomförd av IFS Rådgivning 2012

– Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice
Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning 2011

– Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice
Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning 2010

– Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice
Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning 2009

– Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund
Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning 2009

– Invandrarägda företag och deras affärer med den offentliga sektorn
Rapport från IFS 2008

– Fler nybyggare efterlyses
Rapport om svårigheter för invandrare att starta företag i Sverige 2007

 

Filmproduktion

IFS har i samarbete med bl.a. Europeiska Flyktingfonden och Svenskt Näringsliv producerat två filmer, ”Starta Eget i Sverige” och ”Ayten – kurd, svensk, invandrare”. Filmerna innehåller personliga porträtt av invandrade företagare som har lyckats i Sverige. Filmerna har visats över hela landet i olika sammanhang, till exempel på skolor.
Delar av filmerna visas här nedan.

 

Projektet invandrarföretagare och den offentliga sektorn

IFS har tillsammans med Nutek och SafeTrade startat ett projekt för att underlätta för invandrarföretagare att göra affärer med den offentliga sektorn.
Invandrarföretagen och den offentliga sektorn
Ett projekt som ska leda till ökade affärer för dit företag med stöd av staten och samhället i övrigt.

Bakgrund:
Under det senaste året har det uppkommit en ganska omfattande debatt bland upphandlare, där man vänder mot att upphandlingar blivit alltför stora och otympliga.

Detta har ofta missgynnat de mindre leverantörerna och långsiktigt medfört risk för monopolisering. Samtidigt upphandlar den offentliga sektorn varor och tjänster för ett stort antal miljarder kronor varje år.
Vad många inte känner till är att om man mäter i antalet leverantörer så har 80-90% av de företag som levererar till offentlig sektor inte varit föremål för en upphandlingsprocess enligt LOU eller EUs direktiv.

Vanligt är att inköp sker där ”man brukar köpa in”. Detta är några av medverkande faktorer som gör det omöjligt för tiotusentals invandrarföretag att leverera varor och tjänster till den offentliga sektorn i Sverige.

IFS har genom alla åren uppmärksammat detta problem och försökt med sina begränsade resurser att arbeta för att förbättra möjligheterna för invandrarföretagen att göra affärer med offentlig sektor.

IFS har under senare år samarbetat med SafeTrade runt ett gemensamt projekt där SafeTrade skall använda sina erfarenheter kring upphandlingar och offentliga uppköpare för att genom IT-stöd hjälpa invandrarföretag att göra affärer med den offentliga sektorn i Sverige.