Dani Abunar och Abbas Bafkar Årets Nybyggare och Årets Pionjär i Västra Götaland

 

Kungsbackabon Dani Abunar, som driver Salon Victor i Göteborg, och Abbas Bafkar från Partille blev Pionjär respektive Årets Nybyggare i Västra Götaland. På fredagen fick de ta emot priserna ur tf landshövding Lisbeth Schultzes hand på residenset i Göteborg.

Urvalet har skett bland nära 40 företagare med utländsk bakgrund i hela Västra Götaland. Hamid Fard är samordnare för IFS-rådgivningen på Almi Väst, som riktar sig mot personer med bakgrund utanför Sverige. Han menar att priset, förutom uppmuntran för den enskilde företagaren, visar betydelsen för Sverige med entreprenörer med bakgrund i andra länder.

– Företagare födda i andra länder ser ofta lösningar som infödda svenskar traditionellt inte gör. Det gör att vi kan dra nytta av mångfalden och får kompetens till Sverige, säger Hamid Fard

Årets Nybyggare
Abbas Bafkar är företagare från Iran. När internationella sanktioner infördes mot landet etablerade han Trionara Technologies AB i Sverige. Trionara Technologies är ett medicinföretag som omsatte 16 miljoner kronor 2016, en ökning från 2,4 miljoner 2013. I januari 2016 etablerade företaget nya lokaler i Partille.

Årets Pionjär
Dani Abunar, 41 år, är född i Kroatien och kom till Sverige som barn 1981. Han blev frisör och vann i 20-årsåldern en rad yrkestävlingar, både SM och EM. Efter att ha arbetat på Salon Victor i Göteborg i fyra år fick han möjlighet att ta över salongen. Sedan dess har mycket utveckling skett, bland annat renovering, nya villkor för personalen, nya tjänster som exempelvis utbildning för frisörer. Företaget har idag 30 anställda och fler håller på att rekryteras.

 Kontakt
Hamid Fard, Almi Väst, 076-766 84 20
Dani Abunar, 076-893 48 72
Abbas Bafkar 072-031 41 05

Fakta

  • Priserna till Årets Nybyggare och Årets Pionjär i Väst består av ett stipendium på 10 000 kronor.
  • Utmärkelsen lämnas till en person med utländsk bakgrund, som med begränsade resurser startat och utvecklat sitt företag i regionen. Syftet är att lyfta fram goda exempel och förebilder. Pristagaren i varje region går vidare som kandidat till priset Årets Nybyggare 2017 i Sverige som är instiftat av Kung Carl XVI Gustaf.
  • Det är stiftelsen IFS, som i samarbete med Almi Företagspartner Väst, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, Visma och SEB som för 17:e året delar ut pris till Årets Nybyggare och Årets Pionjär i Väst.