Den 6 juni är allas vår dag

Den 6 juni är en dag för alla vi som bor i Sverige. En dag då vi kan känna frihet i ett land som vill värna friheten. Frihet från förtryck. Frihet från krig. Frihet från hunger och där vi bekämpar sjukdomar och farsoter som drabbar så många i andra delar av världen. Ett land där man strävar efter att rättigheter och skyldigheter är i balans. Och inte minst värnar vi om friheten att kunna bestämma över våra egna liv. Så kände jag när jag kom till Sverige för 30 år sedan. Och så känner jag fortfarande! 

Vi firar vår nationaldag för att minnas att Gustav Vasa för nästan femhundra år sedan satte punkt för danskarnas herravälde. Sedan dess har ingen kunnat ta makten över de som bor i landet. Höjdpunkten för dagens 6 juni är när vår kung, själv ättling till Karl XIV Johan som klev iland i Sverige för drygt 200 år sedan, leder firandet från Sollidens scen. Det är en ceremoni som betyder mycket för många. Inte minst för alla vi som inte är födda här.

Men en nation är dock inte landgränserna i första hand. Den är summan av alla vi som bor här. Vad vi vill. Vad vi kan. Och vad vi vill och kan bidra med. Det innebär också att man måste vilja ge. Och att man måste vilja ta emot. Det förutsätter ett öppet sinne. Hos alla! Varje gång vi möter det bör vi uppmuntra. Varje gång vi möter motsatsen bör vi visa var vi står. Det är svenskt!

Det jag dagligen möter är just den viljan att bidra och dela med sig som lyser i ögonen hos alla företagare med en bakgrund från ett annat land och som nu rotat sig här. Jag ser hur detta företagande förädlar näringslivet inom alla områden. Nya idéer förverkligas. Nytt tänkande förbättrar. Traditionellt ursvenskt företagande först vidare. Det är just det som sätter Sverige i framkant.

Vi inom IFS är nu i full färd med att utse årets nybyggare och pionjärer i varje län. Det är årets höjdpunkt att följa nomineringarna och utmärkelserna. Finalen blir i höst då kungen utser rikets nybyggare och pionjär bland alla dessa länsvinnare. Vem är bättre lämpad för det!

Maroun Aoun

VD IFS