Det behövs fler kvinnor som driver företag

För att klara en ökad välfärd och fler jobb behöver nya företag startas och de befintliga företagen växa. Förutsättningarna för alla i samhället måste vara desamma. Vi ska inte acceptera att det kan finnas hinder i form av normer eller traditioner. Det säger Almis koncernchef Göran Lundwall på Mediaplanets hemsida. 

40 procent av nystartade företag drivs av kvinnor
Han pekar också på att det behövs fler kvinnor som driver företag. Det positiva är att idag väljer allt fler kvinnor att starta och driva företag. Det innebär att fler affärsidéer kan tas tillvara. Andelen företagsamma kvinnor (som har en F-skattsedel, är delägare, VD eller styrelsemedlem) ligger idag på 7,7 procent av alla kvinnor i arbetsför ålder. Det är den högsta nivån någonsin enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv. Till det kommer att andelen kvinnor bland nystartade företag var 40 procent under 2016. Sverige ligger också bättre till jämfört med andra länder i Västeuropa enligt senaste rapporten från Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Påverka attityderna till företagande
Göran Lundwall menar också att en viktig faktor är inställningen till att bli entreprenör. Enligt Entreprenörskapsbarometern skiljer sig inställningen bland kvinnor och män. Den visar att 42 procent av kvinnorna kan tänka sig att bli företagare jämfört med 52 procent bland männen. Inställningen till företagande påverkas av flera faktorer inte minst attityder i samhället, den egna drivkraften, hinder för företagande och kunskap om företagande. Alla dessa områden går det att arbeta med och påverka, avslutar han.