IFS ingår i ett internationellt projekt för utrikes födda entreprenörer

 

IFS går in i det internationella tvåårsprojektet Entryway tillsammans med organisationer i Grekland, Italien, Spanien och Tyskland. Projektet, som startade vid halvårsskiftet, ska ge kvalificerat stöd, utbilda och bistå invandrare som vill bli entreprenörer i utvalda områden i de olika länderna. Målet är att det ska bidra till en ökad ekonomisk, social och kulturell integration och delaktighet.

Starta-egetkurser och hjälp med affärsplan
Aktiviteter är indelade i olika projektfaser och s.k. arbetspaket. Det inleds med att man söker potentiella entreprenörer med invandrarbakgrund i Stockholmsområdet. Ett 60-tal väljs ut och det följs av informationsmöten och individuella intervjuer. Därefter påbörjas anpassade starta-egetkurser för ett 40-tal deltagare, som också får individuellt stöd med att ta fram affärsplaner och hjälp med starta-egetprocessen och lån. Man kommer också att erbjudas en mentor.

Möte med entreprenörer i de andra länderna
Eftersom det är ett internationellt projekt kommer det att ske möten, workshops och webbmöten med deltagarna från Sverige och de andra länderna. De hela avslutas dels med ett regionalt event i Sverige och dels med ett slutligt internationellt evenemang.

För mer information, kontakta Amir Almaleh på 0736554727