IFS Rådgivning

IFS rådgivning är en kostnadsfri rådgivning på olika språk för dig som vill starta företag.

Du kan få hjälp med:

Stöd från idéstadiet

IFS Rådgivning ger dig stöd redan från idéstadiet. Vi hjälper dig med olika frågor som rör start eller köp av företag. Vi kan även hjälpa dig i frågor som berör utveckling av din verksamhet.

Diskutera din affärsidé

Tillsammans med din rådgivare går ni igenom din affärsidé och bedömer utsikterna. Vi tittar på befintliga styrmedel och hur du bäst lyckas med verksamheten med hänsyn till marknaden och dina personliga förutsättningar.

Upprätta affärsplan och budget

När du har en tydlig affärsidé får du hjälp med att skriva affärsplan, upprätta likviditets- och resultatbudget och andra relevanta dokument.

Företagsregistrering och information om regler

När det sedan är dags att registrera företaget så hjälper vi dig med det. Vi går också igenom olika regler och eventuella tillstånd som krävs.