Anmälan till IFS Konferensen

China Teatern, Stockholm, 7-8 december 2017

Successivt tar kommunerna nu över ansvaret för de som får asyl i Sverige. Med detta kommer utmaningar, men också möjligheter. Hur ska kommuner, landsting och myndigheter möta dessa utmaningar och hur ska de nya medborgarna integreras? Hur ska deras kompetenser tas tillvara på bästa möjliga sätt? Hur ska vi utbilda och öka sysselsättningen?

Vi har hört och diskuterat dessa frågor många gånger tidigare, men låt oss göra det i samråd med en samlad expertis som sträcker sig från regeringskansliet till näringslivet via kommuner, landsting och myndigheter kopplade till ämnet. Låt oss göra det med inställningen att Sverige stärks av ny arbetskraft och att våra kommuner får rätt verktyg och förutsättningar.

IFS, Internationella Företagarna i Sverige, bjuder i samarbete med såväl offentliga främjare och myndigheter som representanter från näringslivet in till ett kunskapsseminarium som sträcker sig över två dagar.

PROGRAM

TORSDAG 7 DECEMBER
TEMA: ARBETSMARKNAD
11.00 – 12.00 Incheckning och kaffe/lunch)
12.00 – 12.10 Rafael Bermejo, ordförande IFS hälsar välkomna
12.10 – 12.30 Göran Lundwall, vd Almi
12.30 – 12.45 Fredrik Bengtsson, Kommunikationsdirektör Migrationsverket
12.45 – 13.15 De goda exemplen. Vi lyfter framgångsrika recept direkt från våra kommuners vardag.
13.15 – 13.30 Internationell utblick. Vi lyfter framgångsrika recept ur ett internationellt perspektiv
13.30 – 13.45 Kaffe
13.45 – 14.00 Anna-Karin Hatt, vd Almega
14.00 – 14.25 Storstädernas utmaningar (representanter från Malmö, Stockholm, Göteborg)
14.25 – 14.40 Statssekreterare Anders Kessling, regeringens vision.
14.40 – 15.00 Paneldiskussion (TBA)
15.00 – 17.00 Intressanta och relevanta workshops
20.00 – 23.00 Mingel och prisutdelning ”Årets Nybyggarkommun 2017”

FREDAG 8 DECEMBER
TEMA: NÄRINGSLIV
07.30 – 08.00 Morgonkaffe och samling
08.10 – 08.30 Civilminister Ardalan Shekarabi
08.30 – 08.50 Ebba Bucht Thor, partiledare KD
08.40 – 09.10 Internationell utblick. Vi lyfter framgångsrika recept ur ett internationellt perspektiv
09.10 – 09.30 De goda exemplen. Vi lyfter framgångsrika recept direkt från våra kommuners vardag.
09.30 – 09.45 Kaffe och bensträckare
09.45 – 10.00 Gunilla Nordlöf, Generaldirektör Tillväxtverket
10.00 – 10.25 Paneldiskussion TBA
10.30 – 12.15 Intressanta och relevanta workshops
12.15 – 12.30 Avslutning
12.30 Gemensam lunch