Kontakt

VD

Maroun Aoun, VD

Maroun Aoun, VD

maroun@ifs.a.se
Pressbilder:
Bild1

Styrelseordförande

Rafael Bermejo, Direktör

Rafael Bermejo, Direktör

Styrelseledamöter

Gunvor Engström

Gunvor Engström
fd. Landshövding

Joe Frans Direktör

Joe Frans
Direktör

Michel Barmoro, Advokat

Michel Barmoro
Advokat

Sverker Littorin, Direktör

Sverker Littorin
Direktör

Besöksadress:
IFS, Kungsholms Hamnplan 3, 112 20  Stockholm