Långa och varma applåder till IFSs avgående VD när han avtackades av medarbetare och affärskollegor

IFSs verkställande direktör sedan fjorton år tillbaka Maroun Aoun avtackades under torsdagen den 19 oktober av ett femtiotal medarbetare och affärskollegor på Myntkrogen i Gamla Stan i Stockholm. Han går nu över till att bli ansvarig för startfassegmenten inom Almi Företagspartners moderbolag.

Kunnig, målmedveten och erfaren

Bland talarna märktes bland andra Anders Ekdahl, tidigare VD för Svensk Industriförening, SINF, Belgin Furtaci, som är entreprenörsansvarig hos SE-Banken, Göran Lundwall, koncernchef för Almi Företagspartner och IFS ordförande Raphael Bermejo. Samtliga pekade på Maroun Aouns kunnighet, lugn, målmedvetenhet och erfarenhet av entreprenörskap hos landets företagare med invandrarbakgrund.

Samarbetet med Almi betydelsefullt

Själv ville han främst hålla fram betydelsen av samarbetet med Almi Företagspartner från början av 2000-talet. Det ledde till att IFS och rådgivning till utrikes födda som ville starta och satsa på företagande kunde ske över hela landet. Dessutom öppnades också möjligheter till en smidigare finansiering för dem som behövde kapital. Avtackningen avslutades med långa och varma applåder till Maroun Aoun.