Lyckad matchningsträff mellan nyanlända och företagare

Under torsdagen den 9 mars genomfördes en träff i projektet Vinnande Matchning mellan ett 60-tal nyanlända och ett tjugotal företagare i Stockholm för att finna olika samarbetsformer. Träffen arrangerades av Stiftelsen IFS. En träff har redan genomförts i Örebro och en är planerad i Eskilstuna i slutet av mars. Man räknar med att genomföra liknande träffar även på andra orter i landet. – Det är en helt ny form av matchning mellan nyanlända och framgångsrika företagare med utländsk bakgrund. Det kan handla om både anställning och mentorskap. Redan vid denna första träff fick flera av de deltagande nyanlända anställningspropåer. Det bevisar att den här formen av integrationsarbete har goda förutsättningar att ge konkreta resultat, säger Maroun Aoun, VD för IFS.

 Anställning och mentorskap
Matchningen baserar sig på ett stort antal kriterier såsom bransch, utbildning, språk, kompetens och behov. Deltagarna registrerar sig i förväg i ett dataprogram som sedan matchar de nyanländas kompetens och intresse med företagarnas behov och efterfrågan. Under själva träffen samtalar sedan deltagarna med varandra för att finna möjliga samarbetsformer. För nyanlända handlar det till exempel om olika former av anställning. För dem som vill pröva ett eget företagande handlar det om samarbete och mentorskap.

Tillväxtverket finansierar
Träffen i Stockholm skedde i samarbete med Institutet för Innovativt Entreprenörskap, Ipreg, och Arbetsförmedlingarna i Stockholm, Solna och Järfälla. Dessutom hade tidigare två förberedande träffar genomförts med nyanlända i Solna och Skärholmen. Även dessa träffar skedde i samarbete med Ipreg och Arbetsförmedlingen.  Projektet Vinnande Matchning är finansierat av Tillväxtverket och genomförs genomgående tillsammans med Ipreg.