O IFS-u

IFS je nekomercijalno udruženje, osnovano 1996, koje radi u korist preduzetništva među doseljenicima  Švedske.

Jedan od najvažnijih ciljeva IFS-a jeste da postiče otvaranje privatnih preduzeća od strane doseljenika te da predstavlja svoje članove pred vlastima, organizacijama, bankama, kupcima, medijima itd. IFS Vam može pomoći pri širenju poslovnih veza sa budućim poslovnim partnerima.

IFS sarađuje sa institutom ALMI (www.almi.se) kada je reč o posebnim olakšicama  za doseljenike koji za cilj imaju otvaranje vlastitog preduzeća ili koji već imaju samostalnu delatnost. Savetovanje koje IFS nudi postoji danas širom cele zemlje i čini ogranak instituta Almi.

IFS – Poslovno usmerenje  se razlikuje od drugih prvenstveno po razlikama u kulturama naime naši savetnici su razlicitih nacionalnosti  i komunikacija se odvija na 28 različitih jezika.

U cilju da razvijemo poslovnu klimu u doseljeničkim krugovima IFS je već 1999 godine dodelio nagradu za Preduzetnika godine. Nagrada se dodeljuje osobi stranog porekla koja je uprkos lošim preduslovima i raznim preprekama uspela da razvije privatno preduzeće i tako doprinese razvoju Švedske. Od 2000. godine njegovo veličanstvo Karl XVI Gustaf uručuje ovu prestižnu nagradu.