Ökat nyföretagande i mars

 

Nyföretagandet ökade kraftigt under mars månad. Totalt startades 6.506 företag i hela landet och ökningen var hela 22 % eller med närmare 1.200 nya företag jämfört med mars månad 2016. På Bolagsverket, som registrerar nya företag, tror man på ett trendbrott. Om man ser till hela första kvartalet, det vill säga de första tre månaderna i år, är dock ökningstakten 2,6 %, vilket är lägre än ökningen under 2016 som var 6 %. Mars månad sticker alltså ut rejält med en kraftig ökning.

Sörmland och Värmland ökade mest
Flest nya företag antalsmässigt blev det inte oväntat i de tre storstadslänen, som står för drygt 60 % av alla nystartade företag under mars månad. Sörmlands och i Värmlands län hade den högsta procentuella ökningen med 72 % respektive 49 %. Bara två län hade färre nystartade företag i mars i år jämfört med mars förra året, nämligen Blekinge län och Gotland.

Aktiebolag är mest populära
Den mest populära företagsformen är aktiebolag. Under månaden startades 740 aktiebolag vilket är en ökning med 20 %. Därefter kommer enskilda näringsidkare eller enskild firma, som ökade med 25 %. Det ska tilläggas att de enskilda firmor som enbart registrerades hos Skatteverket ingår inte i statistiken. Även handelsbolag och kommanditbolag ökade, dock från låga nivåer.