Om IFS

Stiftelsen Internationella Företagare i Sverige, IFS är idag en insamlingsstiftelse som sedan 1996 stödjer entreprenörer med utländsk bakgrund att starta, driva och utveckla företag i Sverige.

För att uppnå detta uppdrag kombinerar vi väsentliga insatser för att skapa varaktig inverkan i vårt samhälle. Ett aktivt samhällsansvar som bygger på att stödja ett inkluderande näringsliv och nya svenskars företagsamhet. ”Ett Sverige som jobbar”. Vi riktar in oss på ett begränsat antal områden som vi tror ger störst effekt och stödjer entreprenörer med utländsk bakgrund inom områdena:

–  Planera, starta, driva företag.

–  Utveckla, expandera företag för tillväxt.

–  Integration. Nätverk, samarbeten, mötesplatser.

–  Skapa gynnsamma förutsättningar för företagande

För att hylla och synliggöra företagare med utländska bakgrund arrangerar Stiftelsen IFS årligen H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare inklusive utmärkelserna Årets Pionjär och Årets Unga Pionjär. Syftet är att visa på goda förebilder bland företagare med utländsk bakgrund och att inspirera samt öka intresset för entreprenörskap. H.M. Konung Carl XVI Gustaf är beskyddare av priset och delar ut det vid finalen på Stockholms Slott. Läs mer om priset på www.aretsnybyggare.se

Under åren har stiftelsen genom allt arbete haft förmånen att stödja många framgångsrika företagare med utländsk bakgrund samt skapat och medverkat i omfattande samarbeten och nätverk för att förbättra förutsättningar för företagande. Detta leder hela tiden till kunskaper och djupa insikter om utmaningar och möjligheter för dessa företagare som grupp, oavsett bransch och bakgrund.