Projekt

Det arbete som IFS bedrivit genom åren har samlat en stor dokumenterad erfarenhet kring entreprenörskap och mångfald vilket blivit en tillgång i utvecklandet av både näringsliv och samhälle. IFS har initierat flera intressanta projekt under dessa år som fått en hel del uppmärksamhet i media och i näringslivet.

Syftet med de initierade projekten var att höja kompetensen hos den enskilde företagaren samt skapa nätverk mellan företagare med utländsk bakgrund och andra företag och organisationer i Sverige.

Flera nya idéer och koncept testades och många lever kvar.

Några av dessa projekt och studier redovisas här till höger.