Snabbspår för nyanlända entreprenörer i norra Sverige

Snabbspår Norr för entreprenörer är ett projekt som Almi Nord startade i juni i år och som kan underlätta för att nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden som företagare. Syftet är att bättre och snabbare ta tillvara nyanländas kompetens och erfarenhet av företagande. Alla aktiviteter kommer att vara på lätt svenska för att ge en möjlighet att bli företagare i Sverige och att börja rätt. – De största behoven för blivande företagare är kunskaper inom marknadsföring, säljteknik, ekonomi och juridik samt att bli bra på det svenska språket, den svenska affärskulturen och att bygga nätverk, säger Karolina Kollenmark Andersson, kommunikatör på Almi Nord.

 Projektet är ett föredöme
Bakgrunden illustreras av en forskningsrapport som visar att det tar lång tid för invandrare att ta sig in på arbetsmarknaden. Efter fem år i Sverige har sju av tio utrikesfödda haft ett första jobb, men bara mindre än hälften har etablerat sig på arbetsmarknaden. Projektet har lyfts fram som ett föredöme av Tillväxtverket och inom Almikoncernen.