Sveriges småföretagare slår nytt lönsamhetsrekord

Enligt LRF Konsults Lönsamhetsbarometer så är småföretagen på väg mot ett rekordstarkt 2017 och de regionerna som går starkast är Södermanland och Gotland.

Lönsamhetsbarometern från LRF Konsult analyser lönsamhetsutveckling bland Sveriges småföretag årets tredje upplaga visar att ökningen i regionerna Södermanland och Gotland ligger på 3,9% mot föregående år. Med den ökning hamnar de regionerna på landets högsta lönsamhet under 2017 med 25,4% av omsättning.

Sjunkande personalkostnader är en del i att småföretagen har ökat och det gäller inte bara i regionerna Södermanland och Gotland utan det är en tendens över hela Sverige. Dock kan de sjunkande personalkostnader bero på att det är svårt att hitta kompetent personal vilket kan innebära svårigheter för företagen att växa. Samtidigt så finns det utrikes födda svenskar vars kompetens inte tas till vara på den svenska arbetsmarknaden enligt SCB.

Läs mer om lönsamhetsbarometern här www.lrfkonsult.se/lonsamhetsbarometern-host och ta del av hela rapporten.