Utlåningen till företag ökar                

Under april-juni ökade en majoritet av Sveriges bankkontor sin utlåning till företag och ligger därmed på en nivå som är den högsta på flera år. Mer än hälften av bankcheferna svarade att utlåningen ökat i förhållande till januari- mars. Det är en historiskt mycket hög nivå vid en jämförelse med de tio årens senaste kvartalsmätningar. Nio av tio bankkontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till små och medelstora företag med färre än 250 anställda. Det framgår av Almis undersökning bland svenska bankkontor.

Positiv rapport
Åtta av tio bankkontor svarade att den ökade utlåningen i första hand handlade om investeringar i maskiner och inventarier. Tre av fyra använde lånen till rörelsekapital och sju av tio för investeringar i rörelsefastigheter. – Detta är en mycket positiv rapport. Att bankernas utlåning fortsätter att öka och att det största användningsområdet är investeringar i den egna verksamheten visar att företagens lånebehov är tillväxtorienterat, säger Anna Hallberg, vice vd Almi.

Tror på en ökad utlåning framöver
Bankkontoren har också en positiv inställning till den framtida utlåningen. För det kommande kvartalet tror drygt hälften att utlåningen fortsätter att öka. På ett års sikt har är man en ännu mer positiv då närmare två av tre procent tror på ökad utlåning. – Det är ovanligt många som är optimistiska om den kommande utlåningen. Det är givetvis en positiv konjunktursignal som visar att bankerna tror på en fortsatt god utveckling och att de avser vara med och finansiera denna tillväxt, säger Anna Hallberg.

Almi erbjuder topplån
På ett års sikt tror 44 procent av bankcheferna att konjunkturen kommer att stärkas. Jämfört med föregående mätning är de nu något mer positiva. – Vi får samma signaler från Almis rådgivare över hela landet. Almis finansiering är ett viktigt komplement på marknaden då Almi i nära samverkan med bankerna kan erbjuda ”topplån” och finansiera de mest riskfyllda skedena hos de företag som bedöms ha god tillväxtpotential, säger Anna Hallberg.