Välbesökt matchningsträff mellan nyanlända och företagare i Eskilstuna

Tisdagen den 28 mars genomförde IFSs projekt Vinnande Matchning en välbesökt träff i Eskilstuna mellan 54 nyanlända och 16 företagare. Träffen ägde rum i Mälardalens högskolas lokaler och gjordes i samarbete med SFI Skolor i Eskilstuna och Arbetsförmedlingen.

Under träffen informerade IFS VD Maroun Aoun och professor emeritus Anders Lundström om företagande i Sverige om man har en invandrarbakgrund. Från Mälardalens Högskola deltog också akademichefen Thomas Wahl. – Uppslutningen var mycket god både från nyanlända och de lokala företagarna. Det bevisar att den här formen av integrationsarbete har goda förutsättningar att ge konkreta resultat, säger Maroun Aoun i en kommentar.

Praktikplatser och mentorskap
Matchningen baserar sig på ett stort antal kriterier såsom bransch, utbildning, språk, kompetens och behov. Deltagarna registrerar sig i förväg i ett dataprogram som sedan matchar de nyanländas kompetens och intresse med företagarnas behov och efterfrågan. Under själva träffen samtalar sedan deltagarna med varandra för att finna möjliga samarbetsformer. För nyanlända handlar det till exempel om olika former av anställning. För dem som vill pröva ett eget företagande handlar det om samarbete och mentorskap. Projektet genomförs i samarbete med Institutet för Innovativt Entreprenörskap, Ipreg och är finansierat av Tillväxtverket.