ارائه مشاوره

ای اِف اِس(IFS) برای شمایی که قصد تاسیس شرکت دارید امکان مشاوره به زبانهای مختلف را دراختیار می گذارد.

می توانید درموارد زیر کمک دریافت دارید:
– مشاوره عمومی به زبان مادری درمورد تاسیس و یا توسعه شرکت
– گفتگو درمورد ایده تجاری تان ما ایده تجاری شما را مورد بررسی قرارداده و با توجه به اوضاع تجاری، امکانات شخصی شما و امکان تامین مالی، در پیش بینی امکان موفقیت ایده تان به شما کمک ارائه می دهیم.
– تنظیم طرح تجاری و بودجه و یا ارائه درخواست کمک مالی برای تاسیس شرکت، ما قبل از ارائه درخواست وام به بانکها و آلمی درزمینه نوشتن طرح تجاری، تنظیم صورت گردش نقدينگی صورت پیش بيني سود وزيان سالانه و موارد دیگر به شما کمک می کنیم.
– ثبت شرکت ، (Bolagsverket) و اداره ماليت(Skatteverket) ما به شما درزمینه پرکردن فرمهای درخواست اداره مالیات و غیره کمک می رسانیم.
– اطلاعات در مورد نهاد های دولتی و مجوز ما شما را از وجود قوانین و مقررات مختلف درزمینه فعالیتی تان و نیز کسب مجوز برای آن، مطلع می سازیم.