Vi använder Kakor (Cookies)

Final på Stockholms slott ÅRETS NYBYGGARE 2019

H.M. Konung Carl XVI Gustaf delar ut priset Årets Nybyggare 2019 samt utmärkelserna Årets Pionjär och Årets Unga Pionjär den 4 november på Stockholms slott.

Stiftelsen IFS arrangerar årligen H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare. Syftet är att hylla och synliggöra företagare med utländsk bakgrund och att öka intresset för entreprenörskap. Priset ska visa på goda förebilder och inspirera morgondagens entreprenörer med utländsk bakgrund.

Priset instiftades 1999 för att premiera vår tids Nybyggare. H.M. Konung Carl XVI Gustaf är beskyddare av priset som efter regionala nomineringar delas ut nationellt i oktober/november varje år. Den Nationella finalen arrangeras på Stockholms Slott med H.M. Konung Carl XVI Gustaf som prisutdelare.

Under åren har Stiftelsen IFS haft förmånen att stödja många framgångsrika företagare med utländsk bakgrund.  Stiftelsen skapar och medverkar i nätverk för att förbättra förutsättningar för företagande. Det leder till kunskaper och djupa insikter om utmaningar och möjligheter för företagare med utländsk bakgrund som grupp, oavsett bransch och bakgrund. Priset ska inspirera och visa hur entreprenörer med utländsk bakgrund framgångsrikt har lyckats med sitt företagande i Sverige.

Läs mer …..

 

Kategorier

 

Årets Nybyggare 

Priset delas ut till en företagare med utländsk bakgrund som efter en kort tid i Sverige har startat ett företag med begränsade resurser.  Företaget ska ha varit aktivt i minst 2 år. Företagaren bedöms utifrån sex kriterier.

 

Årets Pionjär

Utmärkelsen delas ut till en företagare med utländsk bakgrund som  har grundat, utvecklat och drivit ett företag under minst 5 år.  Företaget ska kunna visa på en extrordinär tillväxt, ha god ekonomi samt ha en påvisbar framtida tillväxtpotential. Företagaren bedöms utifrån sex kriterier där bl.a ledaregenskaperna  är mycket viktigt för att bli en god förebild.

 

Årets Unga Pionjär

Utmärkelsen delas ut till en entreprenör som har startat ett företag med en framgångsrik affärsidé. Max 30 år gammal  och med minst en förälder med utländsk bakgrund. Entreprenören ska kunna påvisa att förutsättningarna har varit utmanande men genom envishetoch beslutsmhethar företagarentagit sig ur en social svag miljö.