Vi använder Kakor (Cookies)

Adepten och mentorns roll

 

Adeptens roll är att…

 • vara en intresserad och engagerad diskussionspartner
 • ge och ta emot råd och konstruktiv kritik
 • vara aktiv och förberedd vid mötena med mentorn
 • ta initiativ till vad som diskuteras eller görs på mötena

 

Mentorns roll är att…

 • berätta om sina arbetslivserfarenheter
 • visa upp företagets arbetsvardag
 • vara stödjande och rådgivande
 • ge öppen och ärlig återkoppling
 • vara en intresserad och engagerad diskussionspartner
 • vara aktiv och förberedd vid mötena med adepten

 

Förslag till diskussionsämnen och aktiviteter

 • Berätta om er själva, bakgrund och intressen
 • Målsättning
 • Berätta om tidigare erfarenheter från företagande
 • Diskutera framtidsplaner
 • Hur vill mentorn och adepten utveckla sina företag
 • Adepten får vara med på ett affärsmöte som observatör