Årets SKAPA vinnare samt Årets Nybyggare i Västernorrland utses

9 september kl. 11.00–11.45 på Länsresidenset i Härnösand sker prisutdelningen för Årets SKAPA vinnare samt Årets Nybyggare i Västernorrland. Prisutdelare är Landshövding Bo Källstrand i samverkan med Almi Företagspartner Mitts VD, Eva Högdahl.

Almi Företagspartner Mitt har tillsammans med jury utsett den som ska representera Västernorrland i Sveriges mest prestigefyllda uppfinnartävling. Stiftelsen SKAPAs nationella utvecklingspris på 500 000 kr fördelas på maximalt tre vinnare i samband med mässan ”Eget Företag” i Stockholm den 2 oktober.

Pristagare blir den eller de som gjort de mest förtjänstfulla insatserna när det gäller nyskapande och kreativitet som leder till funktionsförbättring, samhällsnytta och användarvänlighet för slutkund.

Ytterligare en utmärkelse, SKAPA Framtidens Innovatör, kommer att delas ut där syftet är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer i åldersspannet 18-29 år så att de kan förverkliga sina idéer. Även här utses en regional representant som går vidare till den nationella finalen.

I samband med detta kommer även 10 års jubileumet av Västernorrlands Innovationsråd att uppmärksammas.

Priset Årets Nybyggare Västernorrland delas ut till en person med utländsk bakgrund som valt att starta eget företag och med begränsade resurser, genom hårt och målmedvetet arbete, har nått framgång i sitt företagande och därmed också bidragit till tillväxten i landet.

Årets Nybyggare Västernorrland utses av representanter från SEB och Almi Företagspartner. Vinnaren kommer sedan att ställas mot andra länsvinnare där slutliga finalister plockas ut och gör upp om titeln Årets Nybyggare 2014.  Priset som årligen delas ut av Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf instiftades 1999 av IFS (Internationella Företagarföreningen i Sverige) för att premiera vår tids Nybyggare.

Mer info om programmet:
Eva Högdahl, Almi Företagspartner Mitt AB, tel 070-576 77 22
http://www.stiftelsenskapa.se/
http://aretsnybyggare.se/

Pressmaterial kommer att finnas på plats och samtliga vinnare närvarar för att berätta om sin verksamhet.