ARKIV > Nyheter

Kvinnors företagande – en nyckel till hållbar tillväxt

Den 2013/03/05 skrivet av Amir

SAVE THE DATE – Nationell konferens fredagen den 26 april 2013. En hållbar tillväxt förutsätter att kvinnor och män som driver företag kan delta i näringslivet på lika villkor. En hållbar tillväxt förutsätter ett företagsfrämjande som omfattar alla affärsmodeller och affärsidéer som kan ge lönsamma affärer. Hur kan entreprenörskap, företagandet och främjandet utvecklas vidare – […]

Projekt Bazar i Eskilstuna ska erbjuda entreprenörer en marknadsplats

Den 2012/12/17 skrivet av Amir

Eskilstuna kommun har genomfört en undersökning för att se intresset kring en bazar, en marknadsplats med små butiker, caféer och restauranger.  Resultatet visade en efterfrågan och behov på marknaden, en vilja att starta verksamhet samt intresse hos småföretagare att öka attraktionskraften genom samverkan.

ISAK hjälper utrikesfödda ut på arbetsmarknaden

Den 2012/12/10 skrivet av Amir

Med hjälp av nya metoder och modeller vill projektet ISAK förbättra integrationsarbetet i Sörmland. Länets samtliga nio kommuner, landstinget och arbetsförmedlingen deltar i arbetet. Med som finansiär är bland annat Viadidakt.

SolidBeans i täten av tillväxtligan i väst

Den 2012/12/03 skrivet av Amir

Tillväxtligan är en lista med de 10 mest snabbväxande företagen i länet. Listan tas fram av Almi Företagspartner och på årets lista ligger SolidBeans på 4:e plats i Göteborg med en omsättningsökning av imponerande 420 procent.

Nu är tillväxtprojektet för Stockholmsföretagare med utländsk bakgrund igång

Den 2012/11/28 skrivet av Amir

De kommer från en mängd olika branscher, som restaurang, vård, hotell och hemservice. Den gemensamma nämnaren är att de är egna företagare med utländsk bakgrund och går det nya tillväxtprogrammet som arrangeras av Styrelseakademin.