ARKIV > Projekt

Projektet invandrarföretagare och den offentliga sektorn

Den 2015/04/09 skrivet av oskar

IFS har tillsammans med Nutek och SafeTrade startat ett projekt för att underlätta för invandrarföretagare att göra affärer med den offentliga sektorn. Invandrarföretagen och den offentliga sektorn Ett projekt som ska leda till ökade affärer för dit företag med stöd av staten och samhället i övrigt. Bakgrund: Under det senaste året har det uppkommit en ganska […]

Irakprojektet

Den 2015/04/09 skrivet av oskar

Irakprojektet finansieras med medel från Tillväxtverket för att sätta igång en process bland irakier i Sverige generellt och specifikt bland de som är företagare i den här gruppen för att förstå vikten av deras roll i att öka svensk export till Irak. Det unika med projektet är att som första land inom EU kunna ta tillvara den […]

Pionjären

Den 2015/04/09 skrivet av oskar

IFS och Kanal Global spelar in programserien Pionjären som i sex avsnitt kommer att sändas under hösten. Man kommer bland annat att beröra ämnen om hur man startar och driver sitt företag på bästa sätt, vilka verktyg och exportvägar som är mest lämpliga och vilka regelverk som måste följas. Almi Företagspartner är programseriens huvudsponsor tillsammans […]

Tillväxtprogram för företagare med utländsk bakgrund, ett nytt program på IFS

Den 2015/03/03 skrivet av Amir

Det är stor skillnad på att starta upp en verksamhet och utveckla tillväxtföretag. Erfarenheterna visar att få etablerade företag att växa år efter år kräver en annan struktur, ett utökat nätverk och andra kompetenser utöver en stark affärsidé och hårt arbete.