Vi använder Kakor (Cookies)

Entreprenörer och företagare med utländsk bakgrund – en kraft för snabbare integration

Projektet ska undersöka på vilka sätt framgångsrika entreprenörer och företagare med utländsk bakgrund kan ha betydelse för att bidra till en snabbare integration genom att kunna erbjuda praktikplatser och projektarbete samt att vara förebilder och utgöra nätverk för nytillkomna individer med utländsk bakgrund.

Betydelsen av att ta reda på detta är inte minst viktig med avseende på de stora flyktingströmmar som pågår och förväntas under de närmaste åren. Nyanlända personer till kommuner kan i åtskilliga fall ha erfarenheter av att driva företag i sina tidigare miljöer. Individer kan också ha relevanta uppbyggda nätverk till dessa marknader.

Läs projektets rapport här