Vi använder Kakor (Cookies)

Företagande utan gränser – Utveckla din affärsidé till ett företag

Vill du starta ett eget företag?

Har du utländsk bakgrund?

Vi hjälper dig.

”Entryway-Entrepreneurship Without Borders” är ett projekt som samfinansieras av Europeiska unionen och implementeras av ett konsortium av 6 organisationer från 5 europeiska länder (Italien, Tyskland, Grekland, Spanien och Sverige). Stiftelsen IFS ansvarar för projektet i Sverige. Organisationerna delar och utvecklar tillvägagångssätt, metoder och service för att på bästa sätt stödja personer med utländsk bakgrund när det gäller ekonomisk integration.

Syftet är att stödja personer genom egenföretagande och entreprenörskap. Projektet tillhandahåller omfattande utbildning i entreprenörskap och stöd till deltagarna. Under projektet lär sig deltagarna att utveckla sina entreprenörstalanger och starta företag med stöd av erfarna utbildare, affärsrådgivare och mentorer.

 

Läs mer om projektet

www.entrywayproject.eu

 

Vill du delta i projektet? Ansök nu!

Om du är intresserad av att delta i projektet fyller du i och skickar in

Ansökningsblanketten

 

Vill du bli mentor? Anmäl dig nu!

Om du är en framgångsrik företagare och är intresserad av att stödja en företagare med utländsk bakgrund som är relativt ny i Sverige.

Läs mer här

Anmäl dig här

 

Ladda ned broschyren

 

För mer information kontakta

Amir Almaleh
Rådgivare

amir@ifs.a.se
Tel 08-693 99 42

 

 

Detta projekt samfinansieras av Europeiska unionen