Vi använder Kakor (Cookies)

Företagare med utländsk bakgrund ska främja import och export

jordglobDet är på uppdrag av Näringsdepartementet som Almi Företagspartner under 2013-2015 kommer att driva mentorsinsatser där syftet är att utöka andelen företagare med utländsk bakgrund som importerar eller/och exporterar. Samtidigt ska programmet dra nytta av invandrarföretagens kompetens och kontaktnät i sina forna hemländer för att främja svensk export på nya marknader. Satsningen kommer att integreras inom Almis befintliga mentorskapsprogram.

De senaste årens utveckling visar att antalet nystartade företag av personer med utländsk bak-grund ökade med 75 procent, från 4 400 till 7 700 företag per år (2001 -2008). Det är ett bevis på att den här målgruppen är på uppgång och att alltfler lyckas komma igång och vill fortsätta driva sitt företag framåt.  Den kunskap och erfarenhet som dessa företagare besitter bör inte gå förlorad utan istället användas för att skapa flera möjligheter att importera och exportera.

Målgruppen som ska lyftas fram är företagare med utländskbakgrund som är verksamma i hela landet och som har förutsättning och viljan att importera eller exportera, samt utöka sin import eller export. Målgruppen omfattar även företagare med utländsk bakgrund som har kompetensen och kontaktnätet i sina forna hemländer och därmed själva kan agera som mentorer för små och medelstora svenska företag som vill komma in på nya marknader. Målet är att få igång 450 mentorspar under perioden och redan i år hoppas man kunna få igång 125 par för att sedan öka med 25 par per år fram till 2015.

För att nå målgruppen kommer man jobba med olika kommunikationskanaler och nätverk. Under 2013 kommer det att anordnas fyra regionala seminarier under ramen för projektet.

Cassandra Bota är nationell projektsamordnare för satsningen under projekttiden och vad gäller mentorskapsdelen av satsningen ingår den i Mentor Utveckla Företag som Jimmy Pervik ansvarar för.

Mer info om mentorprogrammet: www.almi.se/mentor