Hallå där med Satish Sen, ansvarig för IFS projektet ”tillväxtprogram för företagare med utländsk bakgrund”

IFS startar det nya tillväxtprogrammet för företagare med utländska bakgrund. Det är Satish Sen som är ansvarig för programmet. Han verkar idag bland annat som seminarieledare och har en stor erfarenhet av styrelsearbete och att driva företag.Vi passade på att ställa några frågor till honom inför starten.

Satish Sen, hur skiljer sig det här projektet från andra som stödjer företagare med utländsk bakgrund?
Det finns många program, som hjälper företagare att komma igång med sitt företag. Men inget annat har samma fokus på att få befintliga och etablerade företag att få igång sin tillväxt. Vi vet att det finns en ambition hos många att växa, men många stannar ändå i växten.

Vad innehåller programmet?
Det program, som vi har genomfört visade att de företag, som ville delta hade god kontroll på sin kärnaffär, sina kunder och sina leverantörer. Det var allt det som är runtomkring och som krävs för att bli ett tillväxtföretag som saknades. Frågor som finansiering, rapportering, ordning och reda, stödet man får från en mentor eller styrelse, hantering av media och ledarskap saknades. Det är dessa frågor vi byggt in i programmet.

Vad är status idag?
Idag har vi klart med program, partners och tidsplanen. Under hösten 2015 söker vi aktivt efter kandidater till programmet i Stockholms län, Södermanland, Västmanland och Uppland. Programmet är tänkt att starta i januari 2016 och pågå fram till och med juni 2016.

Vilka vänder ni er till?
Programmet är bäst för företag som är etablerade och där själva affärsidén är beprövad. Vi tror att man har minst 10-15 medarbetare och har en genuin ambition att växa i framtiden. I företag med flera större delägare kan det vara en fördel att alla är med i programmet.