Vi använder Kakor (Cookies)

Hallå där Susanne Radgren på näringslivskontoret i Bollnäs kommun, som har blivit utsedd till årets Nybyggarkommun 2016

Ni har påbörjat ett nytt projekt angående starta eget för nyanlända. Hur är det upplägget och vad är målsättningen?
Syftet med det nya projektet är att väcka intresse och att hitta dem i målgruppen, som har förutsättningar för att starta och driva företag. Det gör vi exempelvis genom informations- och diskussionsträffar samt studiebesök m.m. Man kan sammanfatta det med att vi ska erbjuda målgruppen rådgivning, stöd och vägledning från idéstadiet till företagsregistrering.

Hur har intresset varit?
Intresset har varit och är stort.

 Hur långt har ni kommit med projektet?
Hittills har 293 personer kommit till de olika aktiviteterna, som vi haft som rådgivning, informationsträffar, studiebesök och föreläsningar.

Kan man redan nu se några resultat?
Ja, ett tiotal företag har startats och ett flertal är på gång.