(IFS) درباره

ای اف اس IFS درسال 1996 تحت عنوان انجمن مهاجران صاحب شركت  در سوئد و به منظور حمایت از افراد مهاجرتباری که مایل به تاسیس و اداره شرکت هستند، تاسیس شد.

هدف ای اف اس IFS توسعه  شرکتداری درمیان مهاجران، ارتقاء صلاحیت کاری مهاجران صاحب شرکت و بهترکردن فضای فعالیت برای شرکتهای مهاجران است.

ما همچنین برای ایجاد شبکه ارتباطی میان شرکتهای مهاجران و دیگر شرکتها و سازمانها  در سوئد، پروژه هایی تشکیل می دهیم.

 IFS  درزمینه ارائه کمک ویژه به مهاجرانی که قصد تاسیس شرکت دارند ویا درحال حاضر  صاحب شرکت هستند،

 (IFS Rådgivning) همکاری دارد. امروزه تشکیلات مشورتی ای اِف اِس (ALMI)با آلمی

در سراسر کشور وجود دارد. (ALMI) بعنوان بخشی از شرکتهای منطقه ای آلمی

 این است که مشاوران امور شرکتداری ما  (IFS  Rådgivning)  وجه تمایز خدمات مشاورای ای اِف اِس

نماینده گوناگونی فرهنگی هستند و قادرند  به 28 زبان مختلف ارتباط برقرار کنند.

به منظور بهترشدن شرائط  شرکتهای مهاجران،  IFS جایزه  Årets Nybyggare  را درسال 1996 پایه گذاری کرد. این جایزه برای ارائه به شخص مهاجرتباری درنظر گرفته شده که علیرغم  وجود موانع و شرائط  نامساعد  شرکت خود را تاسیس کرده و رشد اقتصادی سوئد را تقویت نموده است. از سال 2000 Carl XVI Gustaf  پادشاه سوئد این جایزه را به برنده آن اهداء می نماید.