IFS med och arrangerar ett symposium 7-8 oktober i Stockholm

Temat för den internationella symposium är Transnational Diaspora Entreprenörskap, TDE. Bakgrunden är att det är ett viktigt multidisciplinärt forskningsområde med betydelse för global handel, integration, etniska minoriteters företagande, entreprenörskap i utvecklingsländer, välstånds utveckling i diasporas residens- och ursprungsländer, sysselsättning, arbetsorganisation och mångkultur.

Uppfattning är att TDE-forskning i Sverige är ganska begränsad, men att det finns en omfattande forskning inom deldisciplinerna.
Förhoppning är att symposiet ger en bas för att belysa forskningen inom deldisciplinerna och ge möjligheter att formera forskningssamarbeten mellan disciplinerna och stimulera till ökad forskning inom Transnational Diaspora Entreprenörskap, TDE.

Avsikt är att under hösten editera materialet och sammanställa en så fullständig översikt som möjligt över svensk forskning relevant för och berörande Transnational Diaspora Entreprenörskap, TDE.

För att spegla svensk forskning mot internationell erfarenhet så har vi bjudit in fem key-note speakers som är internationellt erkända forskare på olika aspekter av Transnational Diaspora Entreprenörskap, TDE:

CEO, PhD Kathleen Newland, Migration Policy Institute, Washington DC
Dean, professor Monder Ram, de Montfort University
Professor Liesl Riddle, Diaspora Entrepreneurship, George Washington University
Professor Balaji Parthasarathy, Indian IT-institute, Bangalore
Professor Klaas Molenaar, SEON Foundation, NL.(Guest prof. Stockholm U)

Förhoppningarna är att detta skall ge en bas för ett fruktbart utbyte och till intressanta samarbeten.

Anmäl dig genom att skicka ett mail till: TDEsymposium@diasporalink.org
Skriv då namn, email och organisation. Sista anmälningsdag är 20 september.

Plats: Geovetenskapens hus i Nationalstadsparken på Stockholms universitets campusområde i Frescati, Norra Djurgården, Stockholm.

Välkomna!