Invandrarföretag ger klirr i kassan

74 000 företag drivs av personer med utländsk bakgrund. Det handlar om stora ekonomiska värden och sysselsättning för många.

År 2006 omsatte de nära 110 miljarder kronor, bidrog med drygt 35 miljarder kronor till BNP och gjorde en total vinst på 2,5 miljarder kronor.
Det visar ny statistik från Tillväxtverket.

 

En av dessa företagare bakom statistiken är Maria Acraca, en av IFS´ Nybyggarambassadörer och grundare av företaget Sportscore.

På Tillväxtverkets konferens om företagare med utländsk bakgrund 13 oktober presenterades siffrorna.

Företag som drivs av personer som är födda utomlands utgör en viktig ekonomisk resurs. Företagen bidrar till tillväxt i den svenska ekonomin och de sysselsätter många personer. Företagen kan också bidra med innovationer, ny
kompetens och nya affärsidéer på marknaden.

Det här visste vi tidigare. Nu står det svart på vitt i Tillväxtverkets nya studie ”Utlandsföddas företagande i Sverige”.

Fler fakta ur rapporten:

# Cirka 7 700 nya företag startades av personer födda utomlands år 2008. Det är 14 procent, vart sjunde företag, av alla som startades det året.

# Antalet företag som startas av utlandsfödda personer har ökat kraftigt under 2000-talet, från cirka 4 400 år 2001 till 7 700 år 2008 – en ökning med 75 procent.

# Antalet utlandsfödda företagare ökade från 60 800 år 2005 till 74 100 första kvartalet 2010 – en ökning med 22 procent.

# Mellan 13 och 15 procent av alla företagare, var sjunde till var åttonde företagare, uppskattas vara födda utomlands.

# Första kvartalet år 2010 uppskattades antalet företagare födda utomlands till 74 100.

# Cirka 24 600 småföretag med en omsättning på minst 200 000 kronor per år drevs år 2008 av en person född utomlands.

# Dessa utgjorde 11 procent, vart nionde av alla småföretag.

Ladda hem rapporten!


Nybyggarambassadörer på Slottet igår tillsammans med Kungen och entreprenörsveteranen Lennart Israelsson. IFS-ambassadörerna ska vara föredömen och mentorer för andra invandrare som vill starta företag.