Möjligheternas marknad presenteras

Tillväxtverket har tagit fram en antologin ”Möjligheternas marknad”, som ger en samlad bild av kunskapsläget om företagare med utländsk bakgrund. 

28 maj presenteras den på Näringslivets Hus i Stockholm.
Frågan som ställs, bl a av Zoran Slavnic från Linköpings universitet,  är hur forskare, samhälle och företagssamhet kan bidra till att bejaka den mångfald som tillväxten kräver.

 

I samband med presentationen av antologin bjuder Tillväxtverket in till att diskutera den nya kunskapen som växt fram och hur vi ska gå vidare.
Hur kan forskare, samhälle och företagssamhet bidra till att bejaka den mångfald som tillväxten kräver?
Under dagen kommer bland annat Andreas Hatzigeorgiou från UD, Zoran Slavnic från Linköpings Universitet samt Fredrik Hertzberg & Daniel Hailemariam från Stockholms Universitet (se bild webbens förstasida) att belysa olika perspektiv ur antologin.
Seminariet riktar sig främst till företagsrådgivare, näringslivsaktörer, finansieringsaktörer och forskare. Seminariet är kostnadsfritt men det finns ett begränsat antal platser.
Anmälan senast 17 maj till:http://eventus.trippus.se/mojligheternasmarknad
Har du frågor kontakta: eva.bergstrom@tillvaxtverket.se

Här finns fler spännande seminarier för Dig som är företagare.