Vi använder Kakor (Cookies)

Irakprojektet

Irakprojektet finansieras med medel från Tillväxtverket för att sätta igång en process bland irakier i Sverige generellt och specifikt bland de som är företagare i den här gruppen för att förstå vikten av deras roll i att öka svensk export till Irak.
Det unika med projektet är att som första land inom EU kunna ta tillvara den kompetens som invandrarföretagarnahar i form av språk och kulturkunskap och att omsätta det till affärer. Avsikten är att gynna den svenska ekonomin samtidigt som det berikar mångfalden med ännu en positiv infallsvinkel.
Läs mer här