Jämställdhet och mångfald som förutsättning för tillväxt

Hur kan jämställdhet och mångfald bidra till att företagen blir mer konkurrenskraftiga? Vad är samhällsvinsten med att få mer jämställda organisationer och större mångfald och hur kan vi snabba på förändringstakten? Vad innebär det för näringslivets tillväxtambitioner på sikt om vi inte lyckas? Vad innebär det för samhället? Dessa och liknande frågor styrde innehållet och debatten under frukostseminariet 11 februari som anordnades av projektet Kvinno-Andan, i samarbete med Stockholm Business Region Development.

Tisdagen den 11:e februari anordnade projektet Kvinno-Andan, i samarbete med Stockholm Business Region Development ett frukostseminarium på Viktoria Tower Hotel i Kista för att tillsammans med aktörer från näringslivet diskutera jämställdhets- och mångfaldsaspekten som drivkraft för ekonomisk tillväxt och konkurrenskraftigt företagande.

Bland annat föreläste Lars Einar Engström, författare och jämställdhetskonsult inom näringslivet och Björn Schenholm Ristborg, förvaltningsansvarig gruppchef på Einar Mattson AB.

Betydelsen av att beakta mångfald av erfarenheter och kompetens i företag betonades också av två kvinnliga föreläsare: Kowsar Aden, ungdomscoach på MyDreamNow och Anastasia Georgiadou, entreprenör och grundare av Svensk Personlig Assistans AB samt styrelseledamot i Svenskt Näringsliv.

Jämställdhet har alltmer uppmärksammats som smart ekonomi. Världsbanken upprepar till exempel i sina årsrapporter att jämställdhet är nödvändig för en god ekonomisk utveckling. McKinsey presentarar varje år rapporten ”Women Matter” där man slår fast att könsmixade grupper på alla nivåer påverkar ett företags produktivitet, lönsamhet och arbetsmiljö. Enligt World Economic Forum är jämställdhet ett av de främsta måtten på ett samhälles förmåga att ta till vara alla människors fulla potential. Även i Sverige, ett av världens mest jämställda länder, har det blivit angeläget att skapa jämställda, mångfaldsinriktade affärsmodeller för att bygga på denna konkurrenskraft där företags affärsmöjligheter och lönsamhet samvarierar med krav på samhällsnytta och sociala hänsyn.

Stockholm Business Region Development arbetar med näringslivsutveckling, näringslivsservice och investeringsfrämjande åtgärder. Syftet är att Stockholm ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för nya och befintliga företag och att öka antalet investeringar i Stockholmsregionen. SBRD är ett dotterbolag till Stockholm Business Region och ägs av Stockholms stad.

Kvinno-Andan är ett treårigt projekt som arbetar för att främja jämställdhetsintegrering i Järva. Projektet verkar för sänkta trösklar in på arbetsmarknaden och eget företagande för i huvudsak tjejer och kvinnor med utländsk bakgrund. Projektet drivs med anslag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor av Tensta Kvinno- och Tjejjour.