Anmälan till IFS Konferensen

China Teatern, Stockholm, 7-8 december 2017
Successivt tar kommunerna nu över ansvaret för de som får asyl i Sverige. Med detta kommer utmaningar, men också möjligheter. Hur ska kommuner, landsting och myndigheter möta dessa utmaningar och hur ska de nya medborgarna integreras? Hur ska deras kompetenser tas tillvara på bästa möjliga sätt? Hur ska vi utbilda och öka sysselsättningen?

Vi har hört och diskuterat dessa frågor många gånger tidigare, men låt oss göra det i samråd med en samlad expertis som sträcker sig från regeringskansliet till näringslivet via kommuner, landsting och myndigheter kopplade till ämnet. Låt oss göra det med inställningen att Sverige stärks av ny arbetskraft och att våra kommuner får rätt verktyg och förutsättningar.

IFS, Internationella Företagarna i Sverige, bjuder i samarbete med såväl offentliga främjare och myndigheter som representanter från näringslivet in till ett kunskapsseminarium som sträcker sig över två dagar.