Vi använder Kakor (Cookies)

Vill du bli Mentor för en företagare med utländsk bakgrund?

Inom ramen för EU projektet EntryWay, lanserar Stiftelsen IFS ett Mentorprogram för personer med utländsk bakgrund som nyligen har startat företag.  Mentorer skall vara framgångsrika företagare i Sverige som kan stödja företagarna (Adepterna) som är relativt nya i Sverige.

Varje mentorpar deltar i programmet under 4-5 månader och får kontinuerlig guidning av IFS för att lyckas i mentorskapet. Programmet startar löpande under december – januari.

Vi söker nu motiverade mentorer som vill ta chansen att utvecklas i mötet med en adept med utländsk bakgrund och stödja honom/henne med dina kunskaper, erfarenheter och inte minst ditt nätverk.

Adepterna kommer från olika kulturer och är nyblivna företagare eller är på väg att starta eget.

Varje mentorpar deltar i projektet under minst fyra månader och träffas en gång i månaden. Under mötena utbyts tankar, erfarenheter och idéer och värdefulla kontakter knyts inför framtiden.

Bra för Mentorn:
Din adept kan tillföra dig och ditt företag ny kunskap, internationell kompetens och nya perspektiv.

Bra för Adepten:
Mentorn underlättar din väg mot framgångsrikt företagande.

Låt mentorskapet bli en resa både för utveckling, lärande, skratt och omtanke.

 

Anmäl dig som mentor här

 

Adeptens och Mentorns roll

Mentorprommet – Frågor och Svar