Vi använder Kakor (Cookies)

Mentorprogrammet – Frågor och svar

 

Kostar det något att delta i mentorskapsprojektet?

Mentorskapsprogrammet är kostnadsfritt.

 

Vem får delta?

Mentorskapsprogrammet delfinansieras av EU inom projektet Entryway. De flesta adepter är deltagare i projektet EntryWay som i Sverige drivs av stiftelsen IFS.

Du som är framgångsrik företagare i Sverige är välkommen som mentor, oavsett om du har utländsk bakgrund eller inte.

 

Hur går det till?

IFS parar ihop mentorer och adepter och försöker få så bra matchningar som möjligt utifrån deltagarnas bransch, önskemål, språk, personlighet och andra faktorer.

Programmet börjar med en introduktions träff mellan mentorn och adepten. Den äger rum en kväll. Du och din mentor/adept får då tillfälle att lära känna varandra, prata om era förväntningar på projektet och bestämma datum för era första möten.

Efter introduktionen är det upp till mentor och adept att bestämma vad som ska hända det kommande perioden. Mentorn får gärna ta egna initiativ, men det är adepten som ansvarar för innehållet på träffarna och som ska förbereda mentorn med exempelvis diskussionsfrågor eller föreslå aktiviteter att göra tillsammans.

 

Hur ofta bör adept och mentor träffas?

Adept och mentor bör träffas kontinuerligt, ungefär en gång per månad under programmets gång. Om adept och mentor vill ses oftare, är det givetvis upp till dem själva att avgöra detta.

 

Vad gör man om man är tvungen att avbryta sitt deltagande?

Mentorskapsprogrammet är frivilligt att delta i. Det hela bygger på en relation mellan adept och mentor och deras engagemang och förtroende för varandra. Om det under programmets gång skulle visa sig att du av förståeliga skäl inte har möjlighet att fullfölja det, vänligen meddela din mentor/adept och kontaktperson på IFS.