Om IFS

Stiftelsen Internationella Företagare i Sverige, IFS är en insamlingsstiftelse som sedan 1996 stödjer entreprenörer med utländsk bakgrund att starta, driva och utveckla företag i Sverige.

För att uppnå detta uppdrag kombinerar vi väsentliga insatser för att skapa varaktig inverkan i vårt samhälle. Ett aktivt samhällsansvar som bygger på att stödja ett inkluderande näringsliv och nya svenskars företagsande –  ”Ett Sverige som jobbar”. Vi stödjer entreprenörer med utländsk bakgrund inom områdena:

–  Planera, starta, driva företag. Rådgivning och mentorskap.

–  Utveckla, expandera företag för tillväxt. Rådgivning och mentorskap.

–  Integration. Nätverk, samarbeten, mötesplatser.

–  Skapa gynnsamma förutsättningar för företagande

För att hylla och synliggöra företagare med utländska bakgrund arrangerar Stiftelsen IFS årligen H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare inklusive utmärkelserna Årets Pionjär och Årets Unga Pionjär. Syftet är att visa på goda förebilder bland företagare med utländsk bakgrund och att inspirera samt öka intresset för entreprenörskap. H.M. Konung Carl XVI Gustaf är beskyddare av priset och delar ut det vid finalen på Stockholms Slott. Läs mer om priset på www.aretsnybyggare.se

Under åren har stiftelsen genom allt arbete haft förmånen att stödja många framgångsrika företagare med utländsk bakgrund samt skapat och medverkat i omfattande samarbeten och nätverk för att förbättra förutsättningar för företagande. Detta leder hela tiden till kunskaper och djupa insikter om utmaningar och möjligheter för dessa företagare som grupp, oavsett bransch och bakgrund.

 

______________________________________________________________

Om kakor (cookies)

Kakor (cookies) är små textfiler som lagras på besökarens dator och används för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Du kan välja att inte tillåta kakor.

Alla besökare på en webbplats som använder kakor ska enligt lag få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur man kan välja bort dem.

Vi använder kakor för att förbättra din upplevelse

På Stiftelsen IFS webbplats använder vi kakor för att underlätta navigering och se hur många som besöker en sida på vår webbplats. Webbplatsen fungerar även om du inte tillåter kakor.

Det finns två typer av kakor:

En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator tills den tas bort.

En tillfällig kaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Tillfälliga kakor försvinner när du stänger din webbläsare. Tillfälliga kakor kallas även sessionskakor.

Stiftelsen IFS webbplats använder permanenta kakor för att samla in statistik över besök på webbplatsen. Våra permanenta kakor innehåller inga personuppgifter och IP-nummer sparas inte.

Stiftelsen IFS webbplats använder även sessionskakor, till exempel för att underlätta navigering.

Stänga av kakor

Du kan stänga av kakor i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator.

Ta bort kakor som redan lagrats

Genom att rensa i webbläsarens minne kan du ta bort alla kakor. Det gör du genom att gå in under verktyg i webbläsaren och välja att rensa ut tidigare historisk.

 

Behandling av personuppgifter

Här ger vi en allmän information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, om du har frågor eller vill klaga.

Personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person, till exempel namn och kontaktuppgifter. När och hur personuppgifter får användas regleras bland annat i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”).

Stiftelsen IFS är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som vi samlar in. Vi använder bara personuppgifter för det ändamål vi samlar in dem för och bara så länge det är nödvändigt för ändamålet.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.

Du har även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen.

Du har rätt att få dina uppgifter borttagna.

Har du frågor eller vill klaga?

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta Stiftelsen IFS kansli

Kontakt och personuppgiftsansvarig

Stiftelsen Internationella Företagare i Sverige, IFS

Kansli:

Kungsholms hamnplan 3

112 20 Stockholm

Tel:  08-6939942

Mail: info@ifs.a.se

 

Mer information om General Data Protection Regulation (GDPR)