Webbfrågor


Tror du vårbudgeten kommer att gynna småföretagare? Läs om Vårpropositionen 2015

 • Ja (56%, 10 Röster)
 • Nej (33%, 6 Röster)
 • Vet ej (11%, 2 Röster)

Antal röster: 18          Startdatum: 2015/04/16 @ 17:31
          Slutdatum: No Expiry


Enligt en undersökning från PwC uppger vartannat småföretag att det finns behov att rekrytera de närmaste tolv månaderna. Det är en ökning med 12 procent sedan 2012. Tänker ert företag rekrytera under 2014?

 • Ja (72%, 13 Röster)
 • Nej (22%, 4 Röster)
 • Vet ej (6%, 1 Röster)

Antal röster: 18          Startdatum: 2014/06/11 @ 10:08
          Slutdatum: No Expiry


I juni i år föreslår regeringen en rejäl sänkning av bolagsskatten, från dagens 22 procent till under 20 procent. Tycker du detta är ett bra förslag från regeringen?

 • Ja (86%, 6 Röster)
 • Nej (14%, 1 Röster)
 • Vet ej (0%, 0 Röster)

Antal röster: 7          Startdatum: 2014/05/13 @ 14:07
          Slutdatum: No Expiry


Regeringen satsar nu 360 miljoner per år på ett högkostnadsskydd för sjuklönekostnaderna för småföretagen. Det gör att 80 % av företagen får rejält sänkta kostnader när en medarbetare är sjuk. På så sätt kan småföretagen anställa fler. Tycker du detta är ett bra initiativ?

 • Ja (92%, 12 Röster)
 • Vet ej (8%, 1 Röster)
 • Nej (0%, 0 Röster)

Antal röster: 13          Startdatum: 2014/04/07 @ 09:21
          Slutdatum: No Expiry


Regeringen satsar nu 360 miljoner per år på ett högkostnadsskydd för sjuklönekostnaderna för småföretagen. Det gör att 80 % av företagen får rejält sänkta kostnader när en medarbetare är sjuk. På så ...................................

 • Ja (100%, 1 Röster)
 • Vet ej (0%, 0 Röster)
 • Nej (0%, 0 Röster)

Antal röster: 1          Startdatum: 2014/04/04 @ 11:06
          Slutdatum: No Expiry

 Page 1 of 3  1  2  3  »