Prisceremoni Årets SKAPA-vinnare och Årets Nybyggare i Jämtland

Välkomna till den regionala Skapa-prisutdelningen i Jämtland. Prisutdelningen sker den 24 september klockan 11.30 på Gamla Teatern i Östersund. Prisutdelare är Almi Företagspartner Mitts VD, Eva Högdahl tillsammans med landshövdingen Jöran Hägglund.

Almi Företagspartner Mitt har tillsammans med jury utsett dem som ska representera Jämtland i kategorin ”SKAPA Utvecklingsstipendium” och ”SKAPA Framtidens innovatör”.

Utmärkelsen SKAPA Framtidens Innovatör delas ut till innovatörer i åldersspannet 18-29 och där syftet är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer så att de kan förverkliga sina idéer.

Pristagare blir den eller de som gjort de mest förtjänstfulla insatserna när det gäller nyskapande och kreativitet som leder till funktionsförbättring, samhällsnytta och användarvänlighet för slutkund.

Skapapriset är landets största och mest prestigefyllda innovationspris som delats ut varje år sedan 1986. Priset är, förutom äran, 500 000 kronor och fördelas på maximalt tre vinnare i samband med mässan ”Eget Företag” i Stockholm den 2 oktober.

Priset Årets Nybyggare Jämtland delas ut till en person med utländsk bakgrund som valt att starta eget företag och med begränsade resurser, genom hårt och målmedvetet arbete, har nått framgång i sitt företagande och därmed också bidragit till tillväxten i landet.

Årets Nybyggare Jämtland utses av representanter från SEB och Almi Företagspartner. Vinnaren kommer sedan att ställas mot andra länsvinnare där slutliga finalister plockas ut och gör upp om titeln Årets Nybyggare 2014. Priset som årligen delas ut av Hans Majestät Kung
Carl XVI Gustaf instiftades 1999 för att premiera vår tids Nybyggare.

Mer info om prisutdelningen:
Eva Högdahl, Almi Företagspartner Mitt AB
tel: 070-576 77 22

http://www.stiftelsenskapa.se/
http://aretsnybyggare.se/

Pressmaterial kommer att finnas på plats och samtliga vinnare närvarar för att berätta om sin
verksamhet.