Prisutdelning till Årets Nybyggare i Sörmland!

Under Sörmlandsdagen 26 september kommer Monica Åsmyr, VD för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB överlämna utmärkelsen Årets Nybyggare 2014. Utmärkelsen Årets nybyggare ges till personer med utländsk bakgrund och som med begränsade resurser startat eller utvecklat sitt företag i länet. Syftet med utmärkelserna lyfta fram goda exempel och förebilder.

”Vi vill skapa förutsättningar för alla, att starta och driva företag i Sverige. I och med detta pris hoppas vi kunna motivera och inspirera fler med utländsk bakgrund att bli företagare. Vi tycker att Sörmlandsdagen är ett utmärkt tillfälle att dela ut priset. Där vi tillsammans med flera andra aktörer ges möjligheten att gemensamt uttrycka vår positiva syn och inställning till att personer med utländsk bakgrund väljer att starta egna verksamheter i Sörmland ” säger Thomas Orrung, regionchef på Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB.

Utmärkelserna är instiftade av Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum (IFS) som är en ideell förening med uppgift att främja invandrarföretagandet. Pristagarna går vidare som kandidater till priset Årets Nybyggare i Sverige 2014 (Nystart och Pionjär) som instiftat av Kung Carl XVI Gustav.

Årets pionjär är en person med utländsk bakgrund som lyckats utveckla sitt företag genom tillväxt.

Årets Nybyggare i Sörmland 2014 utses av komitten bestående av Almis IFS-rådgivare Abdul Zoort och Margaret Freij tillsammans med Almis finansieringsrådgivare Britten Söron och Henrik Söderholm företagsrådgivare på SEB i Eskilstuna.

Prisutdelningen kommer att äga rum fredagen den 26 september klockan 12.00-14.30 på Munktell Sience Park i Eskilstuna.

För mer information om utmärkelsen Årets Nybyggare kontakta:
Abdul Zoort, IFS-rådgivare på Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB
tfn. 016-541 10 94