Projekt

Det arbete som Stiftelsen IFS bedriver genom åren samlar en stor dokumenterad erfarenhet kring entreprenörskap och mångfald vilket blivit en tillgång i utvecklandet av både näringsliv och samhälle. 

Syftet med att initiera projekt är att stödja företagandet bland invandrargrupper, höja kompetensen hos den enskilde företagaren samt att verka för att förbättra förutsättningarna för invandrarföretagen. Projekten skapar också nätverk mellan invandrarföretag och företag och organisationer i Sverige.

Flera nya idéer och koncept testas och många lever kvar.

Några av projekten och studierna redovisas här till höger.

 

Pågående projekt

ENTRYWAY – Företagande utan gränser

SWECOM – ”The Swedish Compass for new Companies” – Det snabba spåret till eget företagande