Vi använder Kakor (Cookies)

Projektet invandrarföretagare och den offentliga sektorn

IFS har tillsammans med Nutek och SafeTrade startat ett projekt för att underlätta för invandrarföretagare att göra affärer med den offentliga sektorn.
Invandrarföretagen och den offentliga sektorn
Ett projekt som ska leda till ökade affärer för dit företag med stöd av staten och samhället i övrigt.

Bakgrund:
Under det senaste året har det uppkommit en ganska omfattande debatt bland upphandlare, där man vänder mot att upphandlingar blivit alltför stora och otympliga.

Detta har ofta missgynnat de mindre leverantörerna och långsiktigt medfört risk för monopolisering. Samtidigt upphandlar den offentliga sektorn varor och tjänster för ett stort antal miljarder kronor varje år.
Vad många inte känner till är att om man mäter i antalet leverantörer så har 80-90% av de företag som levererar till offentlig sektor inte varit föremål för en upphandlingsprocess enligt LOU eller EUs direktiv.

Vanligt är att inköp sker där ”man brukar köpa in”. Detta är några av medverkande faktorer som gör det omöjligt för tiotusentals invandrarföretag att leverera varor och tjänster till den offentliga sektorn i Sverige.

IFS har genom alla åren uppmärksammat detta problem och försökt med sina begränsade resurser att arbeta för att förbättra möjligheterna för invandrarföretagen att göra affärer med offentlig sektor.

IFS har under senare år samarbetat med SafeTrade runt ett gemensamt projekt där SafeTrade skall använda sina erfarenheter kring upphandlingar och offentliga uppköpare för att genom IT-stöd hjälpa invandrarföretag att göra affärer med den offentliga sektorn i Sverige.