Starta företag utan pengar

Starta företag utan pengar

”Starta företag utan pengar” är en inspirationsbok som visa spännande exempel och ger konkreta råd om hur man kan starta ett företag nästan utan något kapital. Personerna i boken har alla kommit till Sverige från andra länder och med sig hade de idéer om att starta ett företag för att försörja sig. Ladda ned boken via http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=2047