Vi använder Kakor (Cookies)

Tillväxtprogram för företagare med utländsk bakgrund, ett nytt program på IFS

Det är stor skillnad på att starta upp en verksamhet och utveckla tillväxtföretag. Erfarenheterna visar att få etablerade företag att växa år efter år kräver en annan struktur, ett utökat nätverk och andra kompetenser utöver en stark affärsidé och hårt arbete. Efter en framgångsrik pilot under 2013 med 12 företag, kommer vi att under 2015 starta en ny omgång för företagare i Stockholms Län, Uppsala och Mälardalen.

Det finns nätverk, utbildningar och seminarier som vänder sig till företagare med cirka 15-20 mkr i omsättning som stöttar dem i deras ambitioner att utveckla sina företag. Tyvärr når många av dessa inte företagare med utländsk bakgrund trots att de har minst lika bra affärsidéer som sina kollegor med en svensk bakgrund.

Att lyckas med sitt företag i Sverige ställer lokala krav på företagandet som ligger utanför att driva själva affären. Det handlar om bland annat att förstå hur man ska lyckas hos banken, varför ordning & reda och rapportering är så viktigt, vad som krävs för extern finansiering, vad som skiljer svensk lagstiftning från andra länder, hur man leder en tillväxtorganisation genom andra och vad ett professionellt styrelsearbete kan tillföra en verksamhet.

Programmet, som startar under 2015, riktar sig speciellt till ägare som har en fungerande verksamhet på minst 15 – 20 mkr i omsättning och som vill växa. Programmet bygger på ett antal seminarier och praktiskt stöd i form av en handplockad mentor per deltagare under ett halvår. Alla partners i programmet, föreläsare och mentorer har en lång och bred erfarenhet från just ägarledda företag.

Under det förra programmet som avslutades 2013, tog samtliga företag aktiva steg för att börja sin tillväxtresa.

För mer information kontakta:

Satish Sen
Initiativtagare och programansvarig
Satish@k-scope.se
Mobil 070-6227541

Maroun Aoun
Vd på IFS
Maroun@ifs.a.se
Mobil 070-4969826