Vill du ha en mentor för att utveckla ditt företag?

Almi Företagspartner har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att under 2013-2015 driva mentorinsatser där syftet är att öka andelen företagare med utländsk bakgrund som exporterar eller importerar. Vill du också ha en mentor som kan hjälpa dig att utveckla ditt företag? Ta kontakt med ditt regionala Almi-kontor idag.

Genom detta Mentorskapsprogram får du hjälp av en kunnig person från näringslivet som har lång erfarenhet av företagande, import och export samt hur man gör affärer. Mentorn hjälper dig under strukturerade former att utveckla ditt företag och nå tillväxt, ökad omsättning och att komma in på nya marknader.

Målgrupper
Satsningen är en del av Almis Mentorskapsprogram och faller under Mentor Utveckla Företag. Målgrupperna man strävar efter att nå är:

• Företagare med utländsk bakgrund som har förutsättning och/eller viljan att importera eller exportera.
• Företagare med utländsk bakgrund som vill utöka sin import eller export.
• Företagare utan utländsk bakgrund som erhåller en mentor med utländsk bakgrund. En mentor som har kompetensen och kontaktnätet i sitt forna hemland kan hjälpa små och medelstora svenska företag att komma in på nya marknader vad gäller import eller export.

Almi tar ut en symbolisk avgift om 2 000 kronor exklusive moms för att vara med som adept i programmet. Detta för att säkerställa ditt engagemang när du anmäler dig.

Läs mer om Mentorprogrammet – Utveckla företag här.

Anmäl ditt intresse som adept här.
Anmäl ditt intresse som mentor här.

För mer information kontakta ditt lokala Almi-kontor som du hittar på www.almi.se